Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD)

Klucz do sukcesu w zakresie osiągania neutralności klimatycznej

W Cemex zdajemy sobie sprawę z wyzwań, z którymi mierzy się dziś cały świat.

Nasze aktywności wiążemy z odpowiedzialnością społeczną oraz działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako odpowiedzialny, globalny dostawca rozwiązań dla sektora budowlanego byliśmy i jesteśmy w pełni świadomi konieczności redukcji emisyjności naszych procesów produkcyjnych.

Równolegle z dostarczaniem Państwu szerokiej palety produktów i usług Cemex Polska realizuje przyjętą przez firmę strategię na rzecz ochrony i przeciwdziałania zmianom klimatu  Future in Action. Celem naszych działań jest ograniczenie emisji CO2 w zakładach Cemex w Europie o co najmniej 55% do 2030 roku (w porównaniu do roku 1990) i pełnej neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Vertua
 
accreditations

Odziaływanie na środowisko

Wszyscy jesteśmy świadomi konieczności zmian i redukcji emisji CO2.

 

Nasi klienci są coraz bardziej świadomi potrzeby zmian! Najlepszym dowodem na współudział naszych klientów w procesie osiągania neutralności klimatycznej jest rosnąca sprzedaż cementów o obniżonej emisyjności. 


W 2022 r. sprzedaliśmy ich o 32% więcej w porównaniu z 2021 r. i o 59% więcej w stosunku do 2020 r. 


Kluczowy w angażowaniu klientów jest fakt, że wsłuchujemy się w ich potrzeby i dajemy im wartościowe rozwiązania, których jakość potwierdzają niezależne instytucje, np. Instytut Techniki Budowlanej (ITB), jak jest w przypadku Deklaracji Środowiskowych III typu (EPD).

Wszystkie grupy cementów produkowanych w naszych zakładach w Chełmie, Gdyni i Rudnikach przeszły certyfikację i uzyskały Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD).  

Optymalizacja procesów produkcyjnych: wykorzystanie surowców zdekarbonizowanych, zwiększenie efektywności cieplnej i energetycznej.

 

Podstawą funkcjonowania Cemex jest model gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasza produkcja oparta jest na ponad 90%  substytucji paliw kopalnych w największych zakładach. 


Dużą rolę w ograniczaniu emisji CO2 odgrywają cementy o niższej zawartości klinkieru, które gwarantują wysoką jakość przy równoczesnym istotnym zmniejszeniu śladu węglowego. 


Kluczem do sukcesu w zakresie osiągania neutralności klimatycznej na szeroką skalę jest rozwój i współpraca, dlatego wdrażamy innowacyjne rozwiązania oraz planujemy między innymi uruchomienie instalacji wychwytującej i magazynującej dwutlenek węgla z atmosfery - carbon capture and storage (CCS) and carbon capture and utilisation (CCU). 

 

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym jest podstawą modelu funkcjonowania firmy Cemex.
  • Paliwa alternatywne sposobem na kryzys ekologiczny.
  • Energia odnawialna, paliwa alternatywne, biomasa podstawą niskoemisyjnego modelu produkcji w zakładach  Cemex.
  • Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla - milowy krok do neutralności klimatycznej.

"Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od naszych dzieci.”

 

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

Emisja CO2 pod ścisłą kontrolą

 

Proces certyfikacji produktów oraz wystewienie Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD) może przygotować jedynie akredytowana jednostka certyfikująca.

 

Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) uzyskane przez Cemex Polska zostały wystawione przez ITB w oparciu o normę EN 15804 oraz zostały zweryfikowane przez zewnętrznego audytora zgodnie z ISO 14025.

 

Dokumenty EPD, które może sprawdzić nasz klient zawierają informacje, dotyczące oddziaływania naszych cementów na środowisko oraz dokładną wielkość emisji CO2. Poszczególne procesy produkcji zostały przeanalizowane przez niezależny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

* Podstawa obliczeń: standardowa wartość GCCA dla emisji klinkieru cementowego (globalna średnia ważona bezpośrednich emisji netto klinkieru cementowego) z „Getting the Number Right” (GNR) w 2000 r.: 862 kg CO2/t klinkieru cementowego. Wartość referencyjna Cement (CEM I z 95% zawartością klinkieru cementowego): 822 kg CO2/t cementu (wielkości GWP obliczone zgodnie z uznanymi standardami są dostępne na żądanie).

 

Zalety certyfikacji i Deklaracji Środowiskowych III Typu EPD

 

Posiadanie Deklaracji Środowiskowych III Typu, ma istotne znaczenie zarówno dla producenta jak również odbiorcę produktu oraz wszystkich uczestniczących w procesie korzystania z wyrobu - od architekta, poprzez producenta, inwestora, dewelopera i wykonawcę, aż do użytkownika końcowego.  

Wszyscy jesteśmy swiadomi konieczność zmian
i redukcji emisji CO2

Nasi klienci są coraz bardziej świadomi potrzeby zmian! Najlepszym dowodem na współudział naszych klientów w procesie osiągania neutralności klimatycznej jest rosnąca sprzedaż cementów o obniżonej emisyjności. 

W 2022 r. sprzedaliśmy ich o 32 proc. więcej w porównaniu z 2021 r. i o 59 proc. więcej w stosunku do 2020 r. 

Kluczowy w angażowaniu klientów jest fakt, że wsłuchujemy się w ich potrzeby i dajemy im wartościowe rozwiązania, których jakość potwierdzają niezależne instytucje, np. Instytut Techniki Budowlanej (ITB), jak jest w przypadku Deklaracji Środowiskowych III Typu EPD.

Wszystkie grupy cementów produkowanych w naszych zakładach w Chełmie, Gdyni i Rudnikach przeszły certyfikację i uzyskały deklaracje środowiskowe III typu EPD.  

Pobierz Deklaracje i certyfikaty środowiskowe III typu EPD

 

Cement - Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) z opisem

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-LL 42,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 R– wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R  – wersja polska, wersja angielska 

 

 

Cement - Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD)

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-LL 42,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 R– wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R  – wersja polska, wersja angielska 

 

Beton - Certyfikaty Środowiskowe typ III (EPD)

 

Beton Vertua® Classic
Beton Vertua® Plus

 

Deklaracje Środowiskowe na stronie Instytutu Techniki Budowlanej

 

Cement

 

 

 

Cement Archiwum dokumentów- Deklaracje Środowiskowe III typu  (EPD) ważne do marzec 2023

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 

 

 

Cement Archiwum dokumentów - Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD) ważne do marzec 2023

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 

Strategiczne zmiany w produkcji cementu