Działamy odpowiedzialnie

Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii firmy i stanowi integralną część działalności CEMEX.
Dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom budowlanym, racjonalnym wykorzystaniu zasobów i niskoemisyjnej produkcji, poprzez projekty na rzecz społeczności lokalnych i środowiska dbamy o to, aby nasza działalność prowadziła do lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Publikacją, którą tutaj prezentujemy, wracamy do naszej tradycji raportowania danych pozafinansowych. To piąty raport zrównoważonego rozwoju …

więcej
Zarządzanie wpływem na środowisko

Zarządzanie wpływem na środowisko

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju CEMEX oraz założenia polityki środowiskowej firmy, eliminujemy, ograniczamy oraz kompensujemy zidentyfikowane oddziaływania. …

więcej
Ochrona pustułek

Ochrona pustułek

W CEMEX dużą wagę przywiązujemy do ochrony różnorodności biologicznej. I właśnie dlatego w naszych Cementowniach w …

więcej
Ochrona zapylaczy

Ochrona zapylaczy

Ochrona różnorodności biologicznej jest ważnym elementem systemu zarządzania CEMEX

więcej
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Jednym z elementów wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i polityki środowiskowej CEMEX jest budowanie świadomości ekologicznej zarówno …

więcej
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

CEMEX wdraża w swojej działalności model gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

więcej
Nasza strategia

Nasza strategia

Ze względu na skalę i zasięg swojej działalności CEMEX Polska stara się w sposób strategiczny zarządzać …

więcej
Wpływ Społeczny

Wpływ Społeczny

Wpływ społeczny to bardzo ważny obszar działalności, dzięki któremu nasza firma tworzy jak najlepsze warunki do …

więcej
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia naszych pracowników, podwykonawców oraz wszystkich, na których nasza działalność może mieć wpływ, …

więcej