Produkty i rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Sustainable Products & Solutions

Zrównoważone produkty i rozwiązania

Budujemy zrównoważoną przyszłość

 

CEMEX jest liderem w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, których celem jest wspieranie wytrzymałej infrastruktury, zrównoważonego rozwoju miast oraz wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i poprawy jakości życia wszystkich ludzi.

 

W ramach programu “Future in Action” oferujemy produkty, dzięki którym nasi klienci mogą ograniczyć ślad węglowy w swoich projektach budowlanych.

Cykl życia i trwałość

 

Dzięki swojej trwałości i charakterystyce beton jest idealnym materiałem budowlanym do tworzenia trwałych i wytrzymałych konstrukcji. Nasze technologie zapewniają rozwiązania budowlane, które są bardziej odporne na ogień, huragany i inne klęski żywiołowe. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zapotrzebowania na naprawy i przebudowy, co znacznie wydłuża żywotność obiektu, a tym samym idealnie wpisuje się w priorytety gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dzięki cechom takim jak wytrzymałość, wydajność cieplna i możliwość recyklingu, beton jest podstawowym i nieposiadającym zamienników materiałem budowlanym, będąc jednocześnie najczęściej stosowanym kompozytowym materiałem na świecie. Beton jest również jedynym materiałem budowlanym, który pochłania CO2 podczas swojego cyklu życia. Dzięki procesowi rekarbonatyzacji absorbuje on do 25% swojego śladu węglowego.

Vertua®

 

W 2020 r. wprowadziliśmy na rynek innowacyjną rodzinę niskoemisyjnych produktów Vertua® (cementy, beton, a także kruszywa i domieszki).

Beton Vertua®

 

Marka Vertua® posiada wiele linii (classic, plus i ultra), w tym nasz pierwszy beton o zerowym bilansie emisji CO2 czyli Vertua ultra. Jest to innowacyjny produkt, który opracowany został przez Dział Badań i Rozwoju firmy CEMEX.

 

  • Ogranicza ślad węglowy betonu o nawet 70%.
  • Neutralizuje/offsetuje pozostałe 30% dwutlenku węgla poprzez działania kompensacyjne.

Cement Vertua®

 

Zastąpienie 100 worków tradycyjnego cementu cementem marki Vertua® oznacza ograniczenie emisji CO2 o 1,3 tony. Jest to równoważne jednodniowej emisji 105 pojazdów na drogach lub zasadzeniu 21 nowych drzew.

 

  • Cement o jednym z najniższych na rynku śladzie węglowym.
  • Zachowuje taką samą jakość jak inne cementy.
  • Pozwala na realizację większej liczby lepszych i bardziej zrównoważonych projektów.

 

Proces produkcji betonu o zerowym bilansie emisji CO2 

 

Budowanie lepszej przyszłości dla naszej planety wymaga innowacji w procesach produkcji betonu i wprowadzenia ich w nową erę gospodarki niskoemisyjnej.

Idealne rozwiązania dla energooszczędnych budynków o lepszej izolacyjności.

Beton wodoprzepuszczalny, który zapewnia właściwą gospodarkę wodną, chroniąc infrastrukturę przed skutkami gwałtownych burz i nadmiernymi opadami

Wysokowydajny, samozagęszczalny beton towarowy.

Dzięki opracowywaniu i wdrażaniu zrównoważonych produktów i rozwiązań, pomagamy naszym klientom osiągać własne cele związane z ograniczeniem śladu węglowego oraz wypełniać zobowiązania dotyczące emisji dwutlenku węgla, a także wspieramy ich w spełnianiu rosnących wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasz cel na rok 2050, polegający na produkcji wyłącznie betonu o zerowym bilansie emisji CO2, przyczyni się do rozwoju miast przyjaznych dla klimatu , zrównoważonych budynków i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu.