Dekarbonizacja naszej działalności

DECARBONIZING OUR OPERATIONS

Dekarbonizacja naszej działalności

 

Droga do neutralności węglowej

 

Program “Future in Action” zaczyna się w naszych zakładach. Udoskonalamy nasze procesy produkcyjne, aby na każdym kroku zmniejszać nasz ślad węglowy.

Program “Future in Action” skupia się na optymalizacji wyników w czterech filarach, co pozwoli  na maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie naszych celów na rok 2030:

  • Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych zamiast konwencjonalnych paliw kopalnych.

  • Obniżenie zawartości klinkieru w cemencie.
  • Optymalizacja wydajności cieplnej pieców klinkierowych.

  • Wykorzystanie surowców zdekarbonizowanych.

 

Paliwa alternatywne i co-processing

 

Paliwa alternatywne mogą pozwolić nam uniezależnić się od paliw kopalnych, zasilając nasze piece, a jednocześnie przynosząc korzyści dla środowiska. Paliwa alternatywne, pochodzące z wyselekcjonowanej palnej frakcji odpadów, nienadającej się do recyklingu, są produktem ubocznym działalności ludzi, który w przypadku niewykorzystania trafia na składowiska odpadów. W wyniku rozkładu zawartej w odpadach biomasy powstaje metan, tj. gaz cieplarniany, który wywołuje do 80 razy wyższy efekt cieplarniany niż CO2.

W procesie współspalania paliw alternatywnych w piecu cementowym ma miejsce tzw. co-processing: energia zawarta w odpadach zostaje efektywnie wykorzystana do wytworzenia ciepła technologicznego, podczas gdy pozostałości ze spalania są w pełni wykorzystane jako cenny składnik surowcowy klinkieru, a sam proces produkcji klinkieru pozostaje bezodpadowy.  Co-processing  jest bardziej efektywnym rozwiązaniem w gospodarce odpadami niż składowanie na wysypiskach czy spalanie. Przemysł cementowy wykorzystuje więcej odpadów niż wytwarza, a tym samym ma znaczący wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Istnieją cztery główne korzyści w kontekście działań proklimatycznych wynikające z przetwarzania odpadów w zakładach cementowych:

01

Ograniczenie emisji CO2 w procesie produkcji cementu.

02

Wykorzystanie paliw alternatywnych jako sposobu walki z zanieczyszczeniami

03

Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

04

Minimalizacja kosztów inwestycji publicznych w nowe spalarnie i składowiska odpadów.

Redukcja zawartości klinkieru w cemencie

 

Klinkier, który jest głównym składnikiem cementu, powstaje poprzez stapianie wapienia, gliny i innych materiałów w piecu obrotowym w temperaturze bliskiej 1500°C. Jest to proces bardzo energochłonny i powodujący wysoką emisję dwutlenku węgla. Większość bezpośrednich emisji CO2 w procesie produkcji cementu powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w piecach podczas produkcji klinkieru. Dlatego asze wysiłki koncentrują się na zastąpieniu go produktami ubocznymi z innych sektorów przemysłu, takimi jak żużel wielkopiecowy i popiół lotny. Odpady z innych gałęzi przemysłu oraz alternatywne surowce pozwalają nam na zmniejszenie zawartości klinkieru przy jednoczesnym zachowaniu tej samej jakości i trwałości naszych produktów. Nasze nowe rodzaje klinkieru charakteryzują się o 20% niższą emisją CO2.

Energia ze źródeł odnawialnych

 

W 2021 r. około 30% energii elektrycznej wykorzystywanej w naszej działalności pochodziło z czystych źródeł energii. Dzięki temu nasze emisje pośrednie, związane z wykorzystywaną w naszych zakładach energią elektryczną, również przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego naszej firmy.

Wyniki osiągnięte w cementowniach CEMEX w 2021

 

-26.2%

emisji CO2 netto na tonę produktu cementowego, co pozwoliło nam uniknąć emisji 8,6 mln ton dwutlenku węgla.

30%

energii elektrycznej wykorzystywanej przy produkcji cementu pochodziło z odnawialnych źródeł energii

29.2%

poziom globalnego wykorzystania paliw alternatywnych w naszej działalności.

91%

naszych zakładów wykorzystało blisko 3,3 miliona ton odpadów w charakterze paliwa alternatywnego.

Dekarbonizacja procesu produkcji

 

“Future In Action” to długoterminowy program, w ramach którego będziemy kontynuować prace nad naszym procesem produkcyjnym, aby zmniejszyć ślad węglowy naszej firmy i osiągnąć cel na rok 2050, czyli produkcję wyłącznie betonu o zerowym bilansie emisji CO2.