DEKARBONIZACJA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

DECARBONIZING OUR OPERATIONS

DEKARBONIZACJA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

 

Droga do neutralności węglowej

 

Program Future in Action zaczyna się w naszych zakładach. Rozwijamy nasz proces produkcyjny, aby na każdym kroku zmniejszać jego ślad węglowy.

Program Future in Action koncentruje się na maksymalizacji czterech filarów, w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia naszych celów na rok 2030:

 

  • Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych zamiast standardowych paliw kopalnych.
  • Obniżenie zawartości klinkieru w naszym cemencie.
  • Optymalizacja wydajności cieplnej w naszych piecach.
  • Wykorzystanie surowców zdekarbonizowanych.

Paliwa alternatywne i wspólne przetwarzanie

 

Paliwa alternatywne mogą pozwolić nam uniezależnić się od paliw kopalnych, zasilając nasze piece, a jednocześnie przynosząc też inne korzyści dla środowiska. Paliwa alternatywne, w szczególności biomasa, są produktem ubocznym działalności ludzi, który w przypadku niewykorzystania trafia na wysypiska śmieci. W wyniku jego rozkładu, powstaje metan, tj. gaz cieplarniany, który jest do 80 razy bardziej szkodliwy dla środowiska niż CO22.

 

Wspólne przetwarzanie jest bardziej efektywnym rozwiązaniem zarządzania odpadami niż składowanie na wysypiskach i spalanie. Oznacza to, że przemysł cementowy wykorzystuje więcej odpadów niż produkuje i przyczynia się do bardziej obiegowej gospodarki.

 

Istnieją cztery główne korzyści wynikające ze wspólnego przetwarzania dla działań na rzecz klimatu:

-26.2%

net CO2 emissions per ton of cementitious product, avoiding 8.6 million tons.

30%

of our cement operations' electricity came from clean energy

29.2%

of our global alternative fuels rate.

91%

of our plants co-processed close to 3.3 million tons of waste as alternative fuels.

Redukcja zawartości klinkieru

 

Klinkier, który jest głównym składnikiem cementu, powstaje poprzez stapianie wapienia, gliny i innych materiałów w piecu obrotowym w temperaturze bliskiej 1500°C. Jest to proces bardzo energochłonny i powodujący wysoką emisję dwutlenku węgla. Tak naprawdę, większość bezpośrednich emisji CO2 w procesie produkcji cementu powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w naszych piecach podczas produkcji klinkieru. Nasze wysiłki koncentrują się na zastąpieniu go produktami ubocznymi z innych sektorów przemysłu, takimi jak żużel wielkopiecowy i popiół lotny. Odpady z innych gałęzi przemysłu oraz alternatywne surowce pozwalają nam na zmniejszenie zawartości klinkieru przy jednoczesnym zachowaniu tej samej jakości i trwałości naszych produktów. Nasze nowe rodzaje klinkieru charakteryzują się o 20% niższą emisją CO2 .

Energia odnawialna i opłacalna ekonomiczne

 

W 2021 r., około 30% energii wykorzystywanej w naszej działalności pochodziło z czystych źródeł energii. Dzięki temu, nasze emisje pośrednie, związane z wykorzystywaną w naszych zakładach energią elektryczną, również przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego naszej firmy.

 

-26.2%

emisji CO2 netto na tonę produktu cementowego, co pozwoliło nam uniknąć emisji 8,6 mln ton dwutlenku węgla

30%

energii wykorzystywanej przy produkcji cementu pochodziło z czystych źródeł

29.2%

o tyle wyższ było wykorzystanie paliw alternatywnych w naszej działalności na całym świecie.

91%

naszych zakładów współprzetworzyło blisko 3,3 miliona ton odpadów na paliwa alternatywne.

Dekarbonizacja procesu produkcji

 

Future In Action to długoterminowy program, w ramach którego będziemy kontynuować prace nad naszym procesem produkcyjnym, aby zmniejszyć ślad węglowy naszej firmy i osiągnąć cel na rok 2050, czyli produkcję wyłącznie betonu o zerowym bilansie emisji CO2 .