Deklaracje Środowiskowe
III typu EPD

Robimy więcej, aby emitować mniej

Certyfikacja dla produktów CEMEX Polska została przeprowadzona przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w oparciu o normę PN-EN 15804. Dokumentacja została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora zgodnie z ISO 14025. ITB jest certyfikowanym członkiem Europejskiej Platformy dla operatorów programu EPD oraz jednostką przeprowadzającą LCA.

Dlaczego posiadanie deklaracji i certyfikatów EPD jest tak ważne?

  • wielkość emisji dwutlenku węgla zdefiniowana w EPD jako potencjał globalnego ocieplenia lub jako ślad węglowy produktu jest najważniejszym wskaźnikiem potwierdzonym Deklaracją Środowiskową III typu EPD
  • produkty z certyfikatem zwiększają ilość punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków
  • dla producentów betonu, prefabrykatów oraz chemii budowlanej, zastosowanie cementów posiadających Deklaracje Środowiskowe EPD wspiera pozytywny wizerunek marki, daje możliwość wprowadzenia nowych, oczekiwanych przez rynek linii produktów ekologicznych, bardziej przyjaznych środowisku, co może w perspektywie przyczynić się do wzrostu sprzedaż
  • informacje zawarte w treści deklaracji umożliwiają odbiorcom naszych cementów uwzględnienie precyzyjnej i potwierdzonej przez zewnętrzną jednostkę, informacji o ich emisyjności dwutlenku węgla. Dzięki temu producent może policzyć ślad węglowy dla swoich produktów, a inwestor przeprowadzić ocenę cyklu życia budynku, projektowanie pod kątem wpływu na środowisko, trwałości i zdolności adaptacyjnych

  • klienci kupujący cementy CEMEX Polska mają możliwość uzyskania Deklaracji EPD na swoje produkty z deklarowanym śladem węglowym

  • możliwość realnego i świadomego wpływu na środowisko poprzez porównanie i wybór produktów cementowych o najniższym śladzie węglowym w aspekcie ich wpływu na potencjał globalnego ocieplenia bez utraty oczekiwanych właściwości końcowego produktu lub budowli

Pobierz Deklaracje i certyfikaty środowiskowe III typu EPD

 

Cement - Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) z opisem

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-LL 42,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 R– wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R  – wersja polska, wersja angielska 

 

 

Cement - Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD)

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Plus CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-LL 42,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 R– wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R  – wersja polska, wersja angielska 

 

Beton - Certyfikaty Środowiskowe typ III (EPD)

 

Beton Vertua® Classic
Beton Vertua® Plus

 

Deklaracje Środowiskowe na stronie Instytutu Techniki Budowlanej

 

Cement

 

 

 

Cement Archiwum dokumentów- Deklaracje Środowiskowe III typu  (EPD) ważne do marzec 2023

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska 

 

 

Cement Archiwum dokumentów - Certyfikaty Środowiskowe III typu (EPD) ważne do marzec 2023

 

Grupa cementów CEM I 42,5 – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM I 52,5 – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 42,5 R – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM II/A-V 52,5 R-NA – wersja polska, wersja angielska 
Grupa cementów CEM II/B – wersja polska, wersja angielska 
Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – wersja polska, wersja angielska