Droga do neutralności klimatycznej

Celem naszej firmy jest budowanie lepszej przyszłości, a żeby jego realizacja była możliwa, musimy znaleźć rozwiązanie dla najpilniejszego problemu ludzkości, jakim są zmiany klimatyczne. Jako jeden z największych na świecie dostawców rozwiązań dla sektora budowlanego, prowadzimy działania na rzecz klimatu, które od wielu lat są dla nas priorytetem.

 

Jesteśmy świadomi emisyjności naszych procesów produkcyjnych. Według danych Global Cement and Concrete Association [Globalnego Stowarzyszenia na rzecz Cementu i Betonu] (GCCA), przemysł cementowy jest źródłem około 5-8% światowej emisji CO2. Wiemy również, że nasz produkt końcowy, jakim jest beton towarowy, to najczęściej wykorzystywany kompozytowy materiał na świecie, odgrywający istotną rolę w rozwoju społeczeństwa. Dzięki temu, poprzez ograniczanie emisji CO2 w naszych procesach produkcyjnych oraz w całym cyklu życia naszych produktów, możemy w znaczący sposób przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Założenia i cele na rzecz klimatu

 

Mając świadomość, że osiągnięcie globalnych celów klimatycznych wymaga wzmożonych wysiłków, a zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań, stworzyliśmy program “Future in Action”, którego celem jest wprowadzenie niskoemisyjnych produktów, rozwiązań i procesów, tak aby nasza firma mogła uzyskać zerowy bilans emisji dwutlenku węgla.

 

Nasz priorytet jest jasny: osiągnięcie neutralności węglowej. Aby go zrealizować, wyznaczamy sobie bardzo ambitne cele w zakresie dekarbonizacji oraz bardzo konkretne ścieżki ich realizacji. Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi w celu uzyskania walidacji i poparcia naszych zobowiązań.

 

Naszym ostatecznym celem do roku 2050 jest produkcja wyłącznie betonu o zerowym bilansie emisji CO2. Aby mieć pewność, że podążamy właściwą drogą, do roku 2030 chcemy osiągnąć najbardziej ambitne cele w branży:

 

2030

  • O 40% mniej CO2 na tonę materiału cementowego*
  • O 35% niższy ślad węglowy betonu
  • 55% wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
  • Współczynnik kilnkierowy: 71%
  • Udział ciepła z paliw alternatywnych z odpadów 50%

2050

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej dla całej działalności biznesowej.

Nasze priorytety

 

Jesteśmy świadomi, że możliwość ograniczenia emisji CO2 nie dotyczy tylko procesu produkcyjnego, lecz całego cyklu życia naszych produktów, jak również łańcucha dostaw w branży.

 

   

Program “Future in Action” koncentruje się na wyraźnym ograniczaniu bezpośredniej i pośredniej emisji CO2 w naszej działalności, a także na dostarczaniu zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań dla społeczeństwa.

 

Aby osiągnąć te cele, program opiera się na czterech filarach:

Zrównoważone produkty i rozwiązania

Zrównoważone produkty i rozwiązania

Dekarbonizacja naszej działalności

Dekarbonizacja naszej działalności

Innowacyjność i partnerstwa

Innowacyjność i partnerstwa

Promowanie gospodarki przyjaznej środowisku

Promowanie gospodarki przyjaznej środowisku

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Woda i bioróżnorodność

Woda i bioróżnorodność

Wyniki

 

Nasze dotychczasowe wysiłki i osiągnięcia w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, koncentrujące się głównie na procesie produkcji cementu, okazały się skuteczne. Technologia i procesy, których potrzebujemy, aby osiągnąć nasze cele na rok 2030 zostały już przetestowane i wdrożone w niektórych naszych zakładach i wymagają jedynie rozpowszechnienia na większą skalę.

 

 

 

Zgodność z celami na poziomie globalnym

Nasze cele i zobowiązania na lata 2030 i 2050 są zgodne z opracowanym przez inicjatywę Science-Based Targets scenariuszemem „Well Below 2ºC Scenario” [wzrost globalnej temperatury poniżej 2 stopni], dzięki czemu przyczyniamy się do realizacji celów Porozumienia Paryskiego i spełniamy założenie Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące obniżenia temperatury na świecie o 1,5°C.

 

Dołączyliśmy do kampanii ONZ „Race to Zero,” a od listopada 2021 roku jesteśmy też członkiem-założycielem First Movers Coalition, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego mającej na celu utworzenie popytu rynkowego na rozwiązania o zerowej emisji dwutlenku węgla.