Droga do neutralności węglowej

Celem naszej firmy jest budowanie lepszej przyszłości, a żeby jego realizacja była możliwa, musimy znaleźć rozwiązanie najpilniejszego problemu ludzkości, czyli zmian klimatycznych. Ponieważ jesteśmy jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań dla sektora budowlanego, działania na rzecz klimatu są dla firmy CEMEX priorytetem od wielu lat.

 

W pełni zdajemy sobie sprawę, że nasze procesy produkcyjne zostawiają ślad węglowy. Według danych Global Cement and Concrete Association [Globalnego Stowarzyszenia na rzecz Cementu i Betonu] (GCCA), przemysł cementowy stanowi źródło około 5%-8% światowej emisji CO2. Wiemy również, że nasz produkt końcowy, czyli beton towarowy, jest najczęściej wykorzystywanym sztucznym materiałem na świecie i odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczeństwa. Dzięki temu, poprzez ograniczanie emisji CO2 w naszych procesach produkcyjnych oraz w całym cyklu życia naszych produktów, możemy przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Założenia i ambicje działań na rzecz klimatu

 

Mając świadomość, że założenia globalnych działań na rzecz klimatu wymagają wzmożonych wysiłków, a zapewnienie zrównoważonego rozwoju jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas czynności, stworzyliśmy program Future in Action, który skupia się na opracowywaniu niskoemisyjnych produktów, rozwiązań i procesów, tak aby nasza firma mogła uzyskać zerowy bilans emisji dwutlenku węgla.

 

Nasz cel jest jasny: osiągnięcie neutralności węglowej. Aby go zrealizować, wyznaczamy sobie bardzo ambitne cele w zakresie dekarbonizacji oraz bardzo konkretne założenia ich realizacji, a także współpracujemy z partnerami zewnętrznymi w celu uzyskania walidacji i poparcia dla naszych zobowiązań.

 

Naszym ostatecznym celem jest produkcja do roku 2050 wyłącznie betonu o zerowym bilansie emisji CO2. Aby mieć pewność, że podążamy właściwą drogą, do roku 2030 chcemy osiągnąć najbardziej ambitne cele w branży:

 

2030

  • O 40% mniej CO2 na tonę materiału cementowego*
  • O 35% niższa zawartość dwutlenku węgla w betonie*
  • 55% wykorzystanie czystej energii
  • Osiągnięcie 71% współczynnika klinkieru.
  • Osiągnięcie 50% wskaźnika substytucji paliw alternatywnych.

2050

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej dla całej działalności biznesowej.

Nasze priorytety

 

W ramach programu Future in Action, zdajemy sobie sprawę, że możliwość ograniczenia emisji CO2 nie dotyczy tylko procesu produkcyjnego, lecz całego cyklu życia naszych produktów, jak również zmian łańcucha wartości w branży.

 

Program Future in Action koncentruje się na znacznym ograniczaniu bezpośredniej i pośredniej emisji CO2 w naszej działalności, a także dostarczaniu zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań dla społeczeństwa.

 

Aby osiągnąć te cele, program opiera się na czterech filarach:

Produkty i rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Produkty i rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dekarbonizacja naszej działalności

Dekarbonizacja naszej działalności

Innowacyjność i partnerstwa

Innowacyjność i partnerstwa

Promowanie proekologicznej gospodarki

Promowanie proekologicznej gospodarki

Wyniki

 

Nasze dotychczasowe wysiłki i osiągnięcia w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, koncentrujące się głównie na procesie produkcji cementu, okazały się skuteczne. Tak prawdę, technologia i procesy, których potrzebujemy, aby osiągnąć nasze cele na rok 2030 zostały już przetestowane i wdrożone w niektórych naszych zakładach i wymagają jedynie rozpowszechnienia na większą skalę.

 

 

 

Zgodność z globalnymi założeniami

Nasze cele i zobowiązania na lata 2030 i 2050 są zgodne z prowadzonym przez inicjatywę Science-Based Targets programem „Well Below 2ºC Scenario,” [poniżej 2 stopni] dzięki czemu przyczyniamy się do realizacji celów Porozumienia Paryskiego i spełniamy założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące obniżenia temperatury na świecie o 1,5°C.

 

Dołączyliśmy do kampanii ONZ „Race to Zero,” a od listopada 2021 r. jesteśmy też członkiem-założycielem First Movers Coalition, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego mającej na celu stworzenie popytu rynkowego na rozwiązania o zerowej emisji dwutlenku węgla.

 

We have already identified and committed the needed capital expenditure to achieve our 2030 target, as part of the transition to achieving our ultimate goal of reaching net-zero CO2 in our operations by 2050. Our capital investments will evolve as our operations adapt to fulfil our ambitions.

 

 
 

Najnowsze informacje o programie Future In Action

 

Program Future In Action to nasze zobowiązanie do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej. Nie jest to slogan ani ideał. Jest to szereg podejmowanych przez nas działań, które - jesteśmy tego pewni - pozwolą nam zbudować drogę do prawdziwej neutralności węglowej.