Innowacje i partnerstwa

INNOVATION & PARTNERSHIPS

INNOWACJE I PARTNERSTWA

 

Strategiczna współpraca

 

Kluczem do  neutralności węglowej jest odkrycie i rozpowszechnienie nowych technologii, które mogą wychwytywać, magazynować lub wykorzystywać dwutlenek węgla.

 

Program “Future in Action” obejmuje inwestycje w przełomowe technologie w ramach współpracy z innymi branżami i firmami, które są liderami w zakresie wychwytywania, wykorzystania i magazynowania dwutlenku węgla (CCUS), jak również wytwarzania czystej energii.

CEMEX Ventures, (nasza jednostka venture capital), Centrum Badań i Rozwoju CEMEX w Szwajcarii oraz nasz wewnętrzny proces inteligentnych innowacji są kluczowymi elementami w realizacji tej strategii, które pomogą nam osiągnąć nasz cel na 2050 rok.

Rüdersdorf Alliance

 

Aby przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych technologii CCUS, dołączyliśmy do Rüdersdorf Carbon Neutral Alliance, [Sojusz na rzecz neutralności węglowej], w skład którego wchodzą cztery konsorcja i ponad 20 partnerów. Sojusz pracuje nad przekształceniem naszej cementowni w niemieckiej miejscowości Rüdersdorf w pierwszy zakład o zerowym bilansie CO2 w historii.

Wszystkie rozwiązania wypracowane w ramach Rüdersdorf Carbon Neutral Alliance będą udostępniane i dostosowywane do lokalnych warunków, aby przyspieszyć realizację celu, jakim jest dekarbonizacja naszych głównych cementowni na całym świecie.

 

 

 

Partnerstwa

W ciągu ostatnich 5 lat firma Carbon Clean opracowała przełomową technologię - CycloneCC, dzięki której możliwe jest skuteczne i tanie wychwytywanie CO2 z procesów przemysłowych. Celem tej rewolucyjnej, skalowalnej i modułowej technologii jest 10-krotne zmniejszenie rozmiarów urządzeń, co pozwoli na redukcję zajmowanej przez nie powierzchni oraz kosztów nawet o 50%.
Projekt LEILAC (Low Emissions Intensity Lime & Cement) ma na celu oddzielenie węgla powstającego w procesie produkcji klinkieru, tak aby powstały w ten sposób skoncentrowany CO2 mógł być łatwo wychwytywany lub magazynowany.
W ramach tej prowadzonej przez CEMEX Ventures inicjatywy, pracownicy zachęcani są do zgłaszania zgodnych z priorytetami firmy pomysłów i ich realizacji w ramach przejrzystych i dobrze zorganizowanych procesów.
Technologia Synhelion wykorzystuje ciepło słoneczne - wzmocnione przez setki odpowiednio ustawionych luster - do zasilania pieców cementowych, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania innych źródeł paliwa i przechwytując 100% emisji dwutlenku węgla, który może być następnie składowany pod ziemią lub wykorzystany jako surowiec do produkcji paliwa, umożliwiając produkcję cementu o zerowym bilansie CO2.
CEMEX i BP współpracują nad potencjalnymi rozwiązaniami obejmującymi niskoemisyjną energetykę, transport i efektywność energetyczną, a także nad opracowaniem rozwiązań urbanizacyjnych na rzecz dekarbonizacji miast.
CEMEX i Volvo zawarły porozumienie o współpracy na rzecz ograniczenia śladu węglowego floty CEMEX, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności, dzięki globalnemu wdrożeniu rozwiązań elektromobilności sprzętu mobilnego i samochodów ciężarowych.