INNOWACJE I PARTNERSTWA

INNOVATION & PARTNERSHIPS

INNOWACJE I PARTNERSTWA

 

Strategiczna współpraca

 

Kluczem do prawdziwej neutralności węglowej jest odkrycie i rozpowszechnienie nowych technologii, które mogą wychwytywać, magazynować lub wykorzystywać dwutlenek węgla.

 

Program Future in Action obejmuje inwestycje w przełomowe technologie w ramach współpracy z innymi branżami i firmami, które są liderami w zakresie wychwytywania, wykorzystania i magazynowania dwutlenku węgla (CCUS), jak również wytwarzania czystej energii.

CEMEX Ventures, nasza jednostka venture capital, nasze Centrum Badań i Rozwoju w Szwajcarii oraz nasz wewnętrzny proces inteligentnych innowacji są niezbędnymi elementami tej strategii, które pomogą nam osiągnąć nasz cel na 2050.

Rüdersdorf Alliance

 

Aby przyspieszyć wdrażanie tych technologii, dołączyliśmy do Rüdersdorf Carbon Neutral Alliance, [Sojusz z Rüdersdorf na rzecz neutralności węglowej], w skład którego wchodzą cztery konsorcja i ponad 20 partnerów. Sojusz pracuje nad przekształceniem naszej cementowni w niemieckiej miejscowości Rüdersdorf w pierwszy zakład o zerowym bilansie CO2  w historii.

 

Wszystkie ustalenia opracowane w ramach Rüdersdorf Carbon Neutral Alliance będą rozwijane, udostępniane i dostosowywane do lokalnych warunków, aby przyspieszyć realizację celu, jakim jest dekarbonizacja naszych głównych cementowni na całym świecie.

Partnerstwa

W ciągu ostatnich 5 lat firma Carbon Clean opracowała przełomową technologię - CycloneCC, dzięki której możliwe jest skuteczne i tanie wychwytywanie CO2 z procesów przemysłowych. Celem tej rewolucyjnej, skalowalnej i modułowej technologii jest 10-krotne zmniejszenie rozmiarów urządzeń, co pozwoli na redukcję zajmowanej przez nie powierzchni oraz kosztów nawet o 50%.
Projekt LEILAC (Low Emissions Intensity Lime & Cement) ma na celu oddzielenie węgla powstającego w procesie produkcji klinkieru, tak aby powstały w ten sposób skoncentrowany CO2  mógł być łatwo wychwytywany lub magazynowany.
• W ramach tej prowadzonej przez CEMEX Ventures inicjatywy, pracownicy zachęcani są do zgłaszania zgodnych z priorytetami firmy pomysłów i ich realizacji w ramach zwinnych, przejrzystych i dobrze zorganizowanych procesów.
Technologia Synhelion wykorzystuje ciepło słoneczne - wzmocnione przez setki perfekcyjnie ustawionych luster - do zasilania pieców cementowych, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania innych źródeł paliwa i przechwytując 100 procent emisji dwutlenku węgla, który może być następnie składowany pod ziemią lub wykorzystany jako surowiec do produkcji paliwa, umożliwiając produkcję cementu o zerowym bilansie CO2 .
CEMEX i BP współpracują nad potencjalnymi rozwiązaniami obejmującymi niskoemisyjną energetykę, transport i efektywność energetyczną, a także nad opracowaniem rozwiązań urbanizacyjnych na rzecz dekarbonizacji miast.
CEMEX i Volvo zawarły porozumienie o współpracy na rzecz ograniczenia śladu węglowego floty CEMEX, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności, dzięki globalnemu wdrożeniu rozwiązań elektromobilności sprzętu mobilnego i samochodów ciężarowych.