Beton

z kruszywem pochodzącym z recyklingu.  

 

Stosując beton z udziałem kruszywa pochodzącego z recyklingu, przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczamy zużycie surowców naturalnych.

Czym jest beton z kruszywem z recyklingu ?

Betony, w których zastosowano dodatek kruszywa z recyklingu należą do grupy produktów Vertua recycled materials. Dzięki uniwersalnym właściwością materiału jakim jest beton, możemy przekształcić go w procesie recyklingu w pełnowartościowe kruszywo. Tym sposobem możliwe jest ponowne zastosowanie betonu w nowych mieszankach betonowych. W procesie kontrolowanej produkcji  uzyskujemy materiał o żądanych parametrach równoważnych do kruszyw pochodzenia naturalnego.  

Właściwości betonów z udziałem kruszyw z recyklingu są analogiczne do standardowych rozwiązań. Zarówno parametry mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu nie różnią się od tych opartych wyłącznie na kruszywach naturalnych. 

Kruszywo z recyklingu produkowane z przetworzonego materiału nieorganicznego zastosowanego wcześniej na budowie poprzez jego przekruszenie i rozsianie na wymagane frakcje. 

 

Zalety: 

  • Ograniczamy zużycie surowców naturalnych
  • Szeroki zakres zastosowań 
  • Właściwości równoważne z betonami standardowymi
  • Możliwość stosowania do klasy wytrzymałości na ściskanie C30/37 
  • Wsparcie działań gospodarki w obiegu zamkniętym 
  • Dodatkowe korzyści w procesach certyfikacji  budynków  

 

 

Uwarunkowania normowe 

Udział kruszywa z recyklingu w betonie jest określony zapisami w normie PN-EN 206. Proces związany z dodawaniem kruszyw z recyklingu do betonu opiera się na  wieloetapowej kontroli jakości stosowanego kruszywa jak i jego zawartości i udziale w mieszance betonowej. Stosując się do wytycznych zawartych w normach możemy w optymalny sposób zaprojektować beton mając na uwadze jego najważniejsze paramenty oraz możliwości wprowadzenie do składu kruszywa.

Stosowanie i produkcja są regulowane przez obowiązujące normy PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność” wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2022-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08”, gdzie dopuszcza się używanie kruszyw pochodzących z recyklingu zgodnie z normą PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu” w betonie. 

 

Norma PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność” rozróżniają dwa typy kruszyw pochodzących z recyklingu i uzależnia ich maksymalny udział w kruszywie grubym w zależności od klas ekspozycji na jakie dany element betonowy jest narażony: 

  • Typ A – Kruszywo takie musi się składać z co najmniej 90% z przekruszonego betonu, natomiast pozostałe 10% to mogą stanowić inne przekruszone materiały takie jak np. elementy murowe (cegła, silikaty,…), kruszywo niezwiązane i związane hydraulicznie, kamień naturalny, etc. 
  • Typ B - Kruszywo takie musi się składać z co najmniej 50% z przekruszonego betonu, co najmniej 70% ma natomiast stanowić beton przekruszony wraz z kruszywem niezwiązanym i związanym hydraulicznie, kamieniem naturalnym, natomiast pozostałe 30% mogą stanowić inne przekruszone materiały takie jak np. elementy murowe (cegła, silikaty,…), etc. 

 

Klasa ekspozycji  Typ kruszywa z recyklingu 
TYP A TYP B b)
Brak zagrożen, klasa: X0 50% 50%
Zagrożenia karbonatyzacją, klasy: XC1, XC2 30% 20%

Zagrożenia karbonatyzacją, klasy: XC3, XC4

Zagrożenia zamrażaniem/rozmrażaniem, klasa: XF1,

Zagrożenie agresją chemiczną, klasa: XA1,

Zagrożenie chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej, klasa: XD1

30% 0%
Wszyskie pozostałe klasy expozycji a) 0% 0%

Kruszywa z recyklingu Typu A znanego pochodzenia można stosować przy klasach ekspozycji, na które zaprojektowano beton pierwotny, przy maksymalnym procencie zastąpienia wynoszącym 30% 

Nie zaleca się stosowania kruszyw z recyklingu Typu B do betonu klas wytrzymałości na ściskanie > C30/37 

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Cencek - Kierownik Produktu

Znajdź najbliższy zakład

Nasze lokalizacje

  

Dowiedz się więcej