Kruszywa z recyklingu

Rozwiązania dla środowiska

Kruszywa z recyklingu dla budownictwa

Kruszywa z recyklingu są wyrobem ściśle kontrolowanym i bezpiecznym. Dzięki temu mogą być stosowane do wielu zastosowań w budownictwie. Powstają w wyniku prowadzenia prac budowlanych, takich jak: roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, remonty, przebudowy. Parametry kruszyw z recyklingu są zależne od rodzaju materiału, który jest przetwarzany.

 

Przebieg całego procesu począwszy od selektywnej rozbiórki, selekcji materiału, doboru maszyn do produkcji, aż po badania jakościowe i dostawy do klienta daje gwarancję jakości kruszyw z recyklingu oraz ich bezpiecznego stosowania.

 

Cemex Polska posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji, dzięki czemu zapewniamy najwyższą jakość oraz powtarzalność uzyskiwanych parametrów produkowanego asortymentu.

 

Nasze produkty posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych i oznakowanie CE.

 

Pobierz folder

 

Szerokie zastosowanie

Kruszywa z recyklingu oferowane przez Cemex Polska doskonale wpisują się w cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Zastępując kruszywa naturalne, kruszywami z recyklingu pozyskanymi z rozbiórki, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów budowlanych.

 

Kruszywa z recyklingu znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, m.in. przy budowie i modernizacji dróg, poboczy drogowych, w utwardzaniu terenu pod budowy wielkopowierzchniowe czy jako podbudowa i podsypka przy układaniu kostki brukowej i parkingów. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie stabilnego i trwałego podłoża.

 

Korzyści z zastosowania kruszywa z recyklingu:

  • Ograniczamy eksploatację surowców naturalnych

 

Zasady zrównoważonego budownictwa podkreślają działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Stosując kruszywa z recyklingu, chronimy naturalne złoża kruszywa, zabezpieczając zasoby naturalne na dalsze lata.
 

  • Wspieramy systemy oceny budynków zrównoważonych

 

Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków w swoich kryteriach zwracają uwagę na wykorzystanie w zastosowanych produktach
materiałów pochodzących z recyklingu. Kruszywa z recyklingu to realna korzyść w postaci dodatkowo przyznanych punktów.
 

  • Obniżamy ślad węglowy związany z transportem surowców

 

Jednym z elementów mającym wpływ na ślad węglowy budynku jest transport produktów. Dzięki wykorzystaniu materiału z recyklingu lokalnie ograniczamy konieczność transportu surowców na dalekie odległości.

  • Ograniczamy koszty związane z zagospodarowaniem odpadów

 

Selektywna rozbiórka daje możliwość racjonalnego, ponownego wykorzystania dużej liczby materiałów. Dlatego odpady z rozbiórek nie trafiają na składowiska, gdzie zalegałyby niewykorzystane. Jest to korzystne rozwiązanie, również z ekonomicznego punktu widzenia.
 

  • Działamy w obiegu zamkniętym

 

Jednym z ważniejszych elementów zrównoważonego budownictwa jest gospodarka w obiegu zamkniętym. Beton jest świetnym przykładem
materiału, który możemy wykorzystywać w budownictwie, a poddając recyklingowi wykorzystać ponownie.
 

  • Oszczędzamy dzięki niższej gęstości kruszywa

 

Kruszywa z recyklingu charakteryzują się niższą gęstością w porównaniu z kruszywami naturalnymi. Wykorzystując kruszywa z recyklingu, można zaoszczędzić od 15 do 20% stosowanego materiału.
 

Spełniają wymagania normowe

kruszywa z recyklingu

Kruszywa produkowane przez Cemex Polska są zgodne z PN-EN 12620, czyli normą określającą wymagania dla kruszyw do betonu. Ponadto, kruszywa są zgodne z PN-EN 13242, która określa wymagania dla kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Cemex Polska również oferuje kruszywa zgodne z wymaganiami technicznymi WT-4, dotyczącymi kruszyw do mieszanek niezwiązanych cementem oraz WT-5, określającymi wymagania dla kruszyw do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

 

kruszywa z recyklingu

Droga do neutralności klimatycznej

Droga do neutralności klimatycznej

 

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych.

 

Mając świadomość, że osiągnięcie globalnych celów klimatycznych wymaga wzmożonych wysiłków, a zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań, przygotowaliśmy strategię "Future in Action", której celem jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 roku, między innymi poprzez wprowadzanie niskoemisyjnych produktów, rozwiązań i procesów 

Skontaktuj się z nami

Piotr Cencek - Kierownik Produktu

Znajdź najbliższy zakład

Nasze lokalizacje