Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój

Nasza wizja zrównoważonego rozwoju to „budowanie zrównoważonej działalności przez bycie pracodawcą i sąsiadem z wyboru, bycie liderem zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej oraz przyczynianie się do tworzenia lepszego społeczeństwa i planety”. Wizja ta wpisana jest w Misję, Wartości oraz Kodeks Etyki CEMEX-u i obejmuje wszystkie grupy interesariuszy – pracowników, społeczności, partnerów handlowych oraz społeczeństwo w szerokim znaczeniu.

Zrównoważony rozwój jest elementem naszej strategii, ale też ważną częścią w naszych codziennych działaniach. Dzięki niemu dążymy do opracowania rozwiązań budowlanych dostosowanych do potrzeb świata charakteryzującego się ograniczonymi zasobami. Staramy się budować nowoczesny świat poprzez innowacyjność i współpracę.

Nasza odpowiedzialność wobec rynku

CEMEX dąży do tego, aby być dla klientów najlepszym z możliwych dostawców. Wszystkie transakcje są przeprowadzane w sposób uczciwy i profesjonalny, a nasze najwyższej jakości usługi i produkty są dostarczane w uzgodnionych terminach i miejscach.

Nasi pracownicy

Pracownicy pełnią kluczową rolę w wypełnianiu misji naszej firmy. Bezpieczeństwo, rozwój i zaangażowanie naszych pracowników są dla nas priorytetem.

Bezpieczeństwo Pracy

CEMEX Polska konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy pracowników, podwykonawców oraz innych osób na terenie swoich zakładów. W tym celu wdraża specjalistyczne programy zarządzania BHP oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Nasi sąsiedzi

Rozumiemy, że budowanie długoterminowej wartości musi uwzględniać, oprócz priorytetów biznesowych, także trwałe i szczere relacje z otoczeniem.

Nasz wpływ na środowisko naturalne

Czując odpowiedzialność za potrzeby otoczenia, w którym żyjemy, doskonalimy system zarządzania środowiskowego oraz przestrzegamy wymagania prawne ochrony środowiska, ograniczamy emisję zanieczyszczeń, rekultywujemy tereny poeksploatacyjne i racjonalnie gospodarujemy zasobami naturalnymi.

Ścieżka edukacyjna w nieczynnej kopalni „Lipówka” w Rudnikach

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywrócona naturze” powstała na terenie dawnego wyrobiska „Lipówka” w Rudnikach, wykorzystywanego do 1989 r. przez Cementownię

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość

Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z myślą o lokalnych inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich.

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016

 Raport Zrównoważonego Rozwoju
Dowiedz się więcej o Raporcie zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska. Więcej

Raport zrównoważonego rozwoju

 
Raport Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się więcej o globalnym Raporcie zrównoważonego rozwoju CEMEX. Więcej

Raporty Roczne CEMEX

 
Annual Raport

Dowiedz się więcej o naszej działalności z globalnych raportów rocznych. Więcej

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved