Bezpieczenstwo Pracy

Bezpieczeństwo Pracy

Zero wypadków – priorytet BHP w CEMEX Polska

Dążymy do eliminacji wypadków przy pracy naszych pracowników, podwykonawców oraz innych osób na terenie zakładów. W tym celu wdrażamy specjalistyczne programy zarządzania BHP oraz angażujemy pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Produkcja materiałów budowlanych jak i cała branża budowlana charakteryzuje się występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników i jak wskazują statystyki – dużą liczbą wypadków przy pracy. Jest to branża podwyższonego ryzyka zawodowego. Dlatego też bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców oraz wszystkich, na których nasza działalność może mieć wpływ, jest dla CEMEX najwyższym priorytetem, według którego staramy się realizować swoją działalność biznesową. Dążymy do ograniczania ilości wypadków przy pracy poprzez odpowiednie identyfikowanie oraz zarządzanie zagrożeniami. Prowadzimy i planujemy szereg działań mających na celu zapewnienie naszym pracownikom oraz podwykonawcom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na terenie naszych zakładów. Corocznie wprowadzamy nowe inicjatywy i prowadzimy kampanie promujące bezpieczeństwo.

Polityka i system zarządzania BHP w CEMEX Polska

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą w CEMEX Polityką i systemem zarządzania BHP więcej

Przywództwo w obszarze BHP

Opracowaliśmy program „Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy”, mający na celu zwiększenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, osób dozoru oraz najwyższego kierownictwa w prewencję przeciw wypadkom. więcej

Zapobieganie wypadkom

Za priorytetowe kwestie uważamy rzetelne przeszkolenie pracowników, które pomoże im bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Swoim pracownikom oferujemy bogaty program szkoleń. więcej

Bezpieczeństwo pracy kierowców

Dbamy o bezpieczeństwo kierowców dążąc do ograniczenia ryzyka związanego z transportem po drogach publicznych. Ryzyko związane z transportem po drogach publicznych jest istotnym problemem, zauważanym w naszej firmie. więcej

Zarządzanie i współpraca z podwykonawcami

Monitorujemy oraz kontrolujemy przestrzeganie przepisów BHP przez podwykonawców. więcej

Filmy

Dobre praktyki BHP

Film pokazujący dobre praktyki BHP  Zobacz

Dobre praktyki BHP - Kierowcy

Film ukazujący dobre praktyki BHP dla kierowców  Zobacz

Pliki do pobrania

Broszury, ulotki, polityka BHP
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved