Cement ZIELONY

Cement ZIELONY

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R
Cement ZIELONY to doskonały cement do prac remontowo-budowlanych i drobnowymiarowej prefabrykacji.

cement zielony workowany

Właściwości

 • Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Duży przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Optymalny czas przerobu zapraw i betonów
 • Zmniejszone ryzyko pojawienia się rys skurczowych i białych wykwitów węglanowych na wyrobie
 • Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska

Zastosowanie

Cement ZIELONY to wysokiej jakości spoiwo, które doskonale nadaje się do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:
 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
 • Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych

Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA
normy
PN-EN 197-1
WYNIKI OZNACZEŃ
(Cementownia)
BADANIA
WG NORMY
CEM II/A-V 42,5 R "ZIELONY"
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) - 4547 PN-EN 196-6
Początek wiązania (min) ≥ 60 207 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) - 264 PN-EN 196-3
Zmiana objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
- po 2 dniach
- po 28 dniach

≥ 20,0
≥ 42,5 ≤ 62,5

26,2
54,9
PN-EN 196-1
Zawartość SO3 (%)  ≤ 4,0 2,88
PN-EN 196-2  
Zawartość CI (%)  ≤ 0,1  0,077 PN-EN 196-21
Zawartość rozp. chromu Cr(VI) (ppm)
≤ 2,0   0,24PN-EN 196-10


Pliki do pobrania

Karta katalogowa - Cement ZIELONY
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CEM II/A-V 42,5 R
Karta charakterystyki - Chełm
Parametry - Cement ZIELONY
Deklaracja właściwości użytkowych Cement ZIELONY (CEM II/A-V 42,5 R)

Filmy

CEMEX Polska - CEMENT BIAŁY - Produkcja i kierunki zastosowań

CEMEX Polska - CEMENT BIAŁY - Produkcja i kierunki zastosowań  Zobacz

Jak powstaje cement?

Jak powstaje cement?  Zobacz

Znana jakość CEMEX

Znana jakość CEMEX  ZobaczBudujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved