Cement NIEBIESKI

Cement NIEBIESKI

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/B-V 32,5 R 
Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe a zwłaszcza roboty tynkarskie i murarskie. Zawiera mocno rozdrobniony kamień wapienny nadający mu jasną barwę. W zaprawach murarskich i tynkarskich pozwala na zmniejszenie ilości wapna z zachowaniem ich urabialności

cement niebieski workowany

Właściwości

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
 • Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych

Zastosowanie

NIEBIESKI to uniwersalny, wysokiej jakości cement, do prowadzenia podstawowych prac budowlanych, który doskonale sprawdza się jako składnik:
 • zapraw murarskich do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • zapraw tynkarskich stosowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu
 • betonów do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku
 • wylewek podłogowych (gładzi cementowych, jastrychów)
 • podsypek cementowo-piaskowych do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
 • chudego betonu na podbudowy
 • betonów do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.

Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA
normy
PN-EN 197-1
 
WYNIKI OZNACZEŃ
(Cementownia)
BADANIA
WG NORMY
 CEM II/B-V 32,5 R
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 
Cement NIEBIESKI
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) -  4650 5780 PN-EN 196-6
Zawartość SO3 (%) ≤ 3,5  2,8 2,6 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%) ≤ 0,1  0,06 0,06 PN-EN 196-21
Początek wiązania (min) ≥ 75 245
235 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) -  295 295 PN-EN 196-3
Zmiana objętości (mm) ≤ 10  1,1 0,9 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
- po 2 dniach
- po 28 dniach

≥ 10,0
≥ 32,5 ≤ 52,5

18,1
43,7

18,6
46,9
PN-EN 196-1
Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa - Cement NIEBIESKI
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R - Cementownia Rudniki
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CEM II/B-V 32,5 R - Cementownia Chełm
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CEM II/B-V 32,5 R - Cementownia Rudniki
Karta charakterystyki - Cementownia Rudniki
Karta charakterystyki - Cementownia Chełm
Parametry - Cement NIEBIESKI Cementownia Rudniki (CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R)
Parametry - Cement NIEBIESKI Cementownia Rudniki (CEM II B-V 32,5 R)
Parametry - Cement NIEBIESKI Cementownia Chełm
Deklaracja właściwości użytkowych Cement NIEBIESKI Chełm (CEM II/B-V 32,5 R)
Deklaracja właściwości użytkowych Cement NIEBIESKI Rudniki (CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R)
Deklaracja właściwości użytkowych Cement NIEBIESKI Rudniki (CEM II/B-V 32,5 R)
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved