Cement CZERWONY

Cement CZERWONY

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R
Doskonały cement do prefabrykacji i prac remontowo-budowlanych zwłaszcza w okresie obniżonych temperatur.

cement czerwony workowany

Właściwości

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Przyspieszony czas wiązania
 • Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
 • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
 • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia

Zastosowanie

Cement CZERWONY to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:
 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
 • Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych

Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA
normy
PN-EN 197-1
WYNIKI OZNACZEŃ
(Cementownia)
BADANIA
WG NORMY
CEM I 42,5 R "CZERWONY"
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) - 4124 PN-EN 196-6
Początek wiązania (min) ≥ 60 184 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) - 242 PN-EN 196-3
Zmiana objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
- po 2 dniach
- po 28 dniach

≥ 20,0
≥ 42,5 ≤ 62,5

30,1
60,2
PN-EN 196-1
Zawartość SO3 (%) ≤ 4,0  2,95
PN-EN 196-2  
Zawartość CI (%) ≤ 0,1 
 0,089 PN-EN 196-21
Zawartość rozp. Cr(VI) (ppm)
≤ 2,0   0,18PN-EN 196-10
Pozostałość nierozpuszczalna (%) ≤ 5,0 0,57 PN-EN 196-2
Straty prażenia (%) ≤ 5,0 3,33 PN-EN 196-2


Pliki do pobrania

Karta katalogowa - Cement CZERWONY
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Cement CZERWONY (CEM I 42,5 R) - Chełm
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Cement CZERWONY (CEM I 42,5 R) - Rudniki
Karta charakterystyki - Chełm
Karta charakterystyki - Rudniki
Parametry - Cement CZERWONY - Chełm
Parametry - Cement CZERWONY - Rudniki
Deklaracja właściwości użytkowych Cement CZERWONY (CEM I 42,5 R) - Chełm
Deklaracja właściwości użytkowych Cement CZERWONY (CEM I 42,5 R) - Rudniki
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved