VERTUA® beton o obniżonej emisji CO2

Pierwszy krok do zrównoważonej przyszłości

Niskoemisyjny materiał budowlany Vertua®

Stosując produkty Vertua® ograniczamy emisję CO2 poprzez wykorzystanie zoptymalizowanych receptur betonu, cementów o obniżonej emisji CO2 i lokalnych surowców

W CEMEX wspieramy działania na rzecz ochrony klimatu. Właśnie dlatego wizja firmy ukierunkowana jest na prowadzenie gospodarki zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, poprawę warunków życia lokalnych społeczności oraz ochronę bioróżnorodności i dzikiej przyrody. Wierzymy, że zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań naszych czasów. Celem firmy jest ograniczenie emisji CO2 w zakładach w Europie o co najmniej 55% do 2030 roku. Wprowadzenie betonów Vertua® jest kamieniem milowym w rozwoju materiałów budowlanych o zredukowanym poziomie emisji CO2.
 

Zintegrowany System Zarządzania

Obecnie wszystkie zakłady CEMEX Polska posiadają certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy według normy ISO 14001 oraz energetyczny według normy ISO 50001. W zakładach cementowych od 2008 roku funkcjonuje system zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 45001 ( BHP) oraz ISO 50001 (energia).

 

Stawiamy na efektywność energetyczną w naszej produkcji i mamy jasną strategię dalszego zmniejszania poziomu emisji CO2 w procesach produkcji cementu oraz betonu. Już dzisiaj inwestujemy w rozwój technologii przyszłości. W ten sposób wyznaczamy standardy dla zrównoważonego i nowoczesnego budownictwa. We współpracy z naszymi klientami chcemy sprostać współczesnym wyzwaniom na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wspólnie wprowadzając innowacje i opracowując rozwiązania.

 

Vertua® - rodzina produktów o ograniczonej emisji CO2

Vertua® to rodzina produktów betonowych specjalnie dobranych do potrzeb klienta, przeznaczonych do każdego etapu realizacji inwestycji. Zaliczamy do niej Vertua® classic z redukcją emisji CO2 do 30% i Vertua® plus z redukcją CO2 do 50% w porównaniu z referencyjnym betonem opartym na najbardziej popularnym w Polsce cemencie portlandzkim CEM I 42,5R.

 

Poznaj właściwości betonów z rodziny Vertua®
 • Obniżona emisja dwutlenku węgla
 • Łatwość użycia i aplikacji
 • Odpowiedni do pompowania
 • Szeroki wybór klas wytrzymałości
 • Wiele wariantów klas ekspozycji

ZASTOSOWANIE

 • Fundamenty
 • Pale fundamentowe
 • Płyty
 • Elementy konstrukcyjne, stropy, ściany
 • Posadzki
 • Elementy zewnętrzne
 • Indywidualne rozwiązania projektowe

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

 • Obniżona emisja dwutlenku węgla
 • Zmniejszenie śladu węglowego całej inwestycji
 • Parametry analogiczne to rozwiązań standardowych produktów
 • Szeroki wybór klas wytrzymałości
 • Wiele wariantów klas ekspozycji
 • Aplikacja i pielęgnacja jak dla produktów Standardowych

Vertua® - rodzina produktów o ograniczonej emisji CO2

Poznaj warianty produktu

Beton niskoemisyjny gwarantujący redukcję emisji CO2 do 30%, w porównaniu z emisją CO2 dla referencyjnej mieszanki betonowej opartej na cemencie CEM I 42,5.

Jest dostępny w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C35/45 i spełnia wymagania normy PN-EN 206.

Obszary zastosowań

 • Fundamenty
 • Pale fundamentowe
 • Płyty
 • Elementy konstrukcyjne, stropy, ściany
 • Posadzki
 • Elementy zewnętrzne

Beton niskoemisyjny gwarantujący redukcję emisji CO2 do 50%, w porównaniu z emisją CO2 dla referencyjnej mieszanki betonowej opartej na cemencie CEM I 42,5.

Jest dostępny w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C35/45 i spełnia wymagania normy PN-EN 206.

Obszary zastosowań

 • Fundamenty
 • Pale fundamentowe
 • Płyty
 • Elementy konstrukcyjne, stropy, ściany
 • Posadzki
 • Elementy zewnętrzne

Słownik pojęć


 

Ślad węglowy

Z ang. carbon footprint. Jest to wyliczona emisja gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2 e/jedn. funkcjonalna). Przykładowo 300 kg CO2e/ 1m3 betonu, oznacza, że wyprodukowanie 1 m3 betonu obciąża środowisko trzystoma kilogramami ekwiwalentnego dwutlenku węgla, licząc od momentu pozyskania surowców, z którego powstanie beton do momentu utylizacji, czyli tzw. zakończenia życia betonu.

 

Zeroemisyjność

Carbon neutral oznacza, że ślad węglowy danego produktu wynosi zero. Dla produktu zeroemisyjnego nie występuje wzrost netto globalnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku działalności produkcyjnej. Neutralizacja następuje, gdy tona wyemitowanego CO2 jest „równoważona” poprzez redukcję tej samej ilości w innym miejscu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt w sprawie Vertua®

Menadżer produktu Vertua®

Piotr Cencek
Telefon 607 23 88 22
Email: piotr.cencek@cemex.com

 

Centrum Obsługi Klienta

Poniedziałek - piątek: 08:00 - 20:00 
Telefon: 801 238 669
Email: beton@e-cemex.pl

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o wycenę

Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania o wycenę produktów CEMEX Polska

Pliki do pobrania