VERTUA® beton o obniżonej emisji CO2

Pierwszy krok do zrównoważonej przyszłości

Niskoemisyjny materiał budowlany Vertua®

Stosując produkty Vertua® ograniczamy emisję CO2 poprzez wykorzystanie zoptymalizowanych receptur betonu, cementów o obniżonej emisji CO2 i lokalnych surowców

W CEMEX wspieramy działania na rzecz ochrony klimatu. Właśnie dlatego wizja firmy ukierunkowana jest na prowadzenie gospodarki zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, poprawę warunków życia lokalnych społeczności oraz ochronę bioróżnorodności i dzikiej przyrody. Wierzymy, że zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań naszych czasów. Celem firmy jest ograniczenie emisji CO2 w zakładach w Europie o co najmniej 55% do 2030 roku. Wprowadzenie betonów Vertua® jest kamieniem milowym w rozwoju materiałów budowlanych o zredukowanym poziomie emisji CO2.
 

Zintegrowany System Zarządzania

Obecnie wszystkie zakłady CEMEX Polska posiadają certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy według normy ISO 14001 oraz energetyczny według normy ISO 50001. W zakładach cementowych od 2008 roku funkcjonuje system zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 45001 ( BHP) oraz ISO 50001 (energia).

 

Stawiamy na efektywność energetyczną w naszej produkcji i mamy jasną strategię dalszego zmniejszania poziomu emisji CO2 w procesach produkcji cementu oraz betonu. Już dzisiaj inwestujemy w rozwój technologii przyszłości. W ten sposób wyznaczamy standardy dla zrównoważonego i nowoczesnego budownictwa. We współpracy z naszymi klientami chcemy sprostać współczesnym wyzwaniom na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wspólnie wprowadzając innowacje i opracowując rozwiązania.

 

Vertua® - rodzina produktów o ograniczonej emisji CO2

Vertua® to rodzina produktów betonowych specjalnie dobranych do potrzeb klienta, przeznaczonych do każdego etapu realizacji inwestycji. Zaliczamy do niej Vertua® classic z redukcją emisji CO2 do 30% i Vertua® plus z redukcją CO2 do 50% w porównaniu z referencyjnym betonem opartym na najbardziej popularnym w Polsce cemencie portlandzkim CEM I 42,5R.

 

Poznaj właściwości betonów z rodziny Vertua®
 • Obniżona emisja dwutlenku węgla
 • Łatwość użycia i aplikacji
 • Odpowiedni do pompowania
 • Szeroki wybór klas wytrzymałości
 • Wiele wariantów klas ekspozycji

Vertua® - rodzina produktów o ograniczonej emisji CO2

Poznaj warianty produktu

Beton niskoemisyjny gwarantujący redukcję emisji CO2 do 30%, w porównaniu z emisją CO2 dla referencyjnej mieszanki betonowej opartej na cemencie CEM I 42,5.

Jest dostępny w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C35/45 i spełnia wymagania normy PN-EN 206.

Obszary zastosowań

 • Fundamenty
 • Pale fundamentowe
 • Płyty
 • Elementy konstrukcyjne, stropy, ściany
 • Posadzki
 • Elementy zewnętrzne

Beton niskoemisyjny gwarantujący redukcję emisji CO2 do 50%, w porównaniu z emisją CO2 dla referencyjnej mieszanki betonowej opartej na cemencie CEM I 42,5.

Jest dostępny w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C35/45 i spełnia wymagania normy PN-EN 206.

Obszary zastosowań

 • Fundamenty
 • Pale fundamentowe
 • Płyty
 • Elementy konstrukcyjne, stropy, ściany
 • Posadzki
 • Elementy zewnętrzne

Beton nautralny pod względem emisji Vertua® classic zero i Vertua® plus zero

Wybierając Vertua® classic zero lub Vertua® plus zero możesz zdecydować się na dalsze obniżanie poziomu emisji CO2, aż do całkowitego jej zredukowania. Dzięki temu możliwa jest realizacja inwestycji, w której beton będzie neutralny dla klimatu i przyjazny środowisku. W tym celu CEMEX współpracuje z Natural Capital Partners – wielokrotnie nagradzaną firmą specjalizującą się w projektach związanych z kompensacją emisji dwutlenku węgla i neutralności klimatycznej.

Czym jest kompensacja emisji dwutlenku węgla w betonie Vertua®?

Kompensacja to mechanizm, który polega na równoważeniu emisji dwutlenku węgla lub jej części przez zakup takiej samej ilości kredytów węglowych (ekwiwalentów dwutlenku węgla) pochodzących z realizacji projektów w obszarze energii odnawialnej i ochrony bioróżnorodności.


KOMPENSACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W BETONIE VERTUA®

 

W jaki sposób kompensujemy emisję dwutlenku węgla?

CEMEX współpracuje z Natural Capital Partners – wielokrotnie nagradzaną firmą specjalizującą się w projektach związanych z kompensacją (offsetowaniem) emisji dwutlenku węgla. Natural Capital Partners współpracuje z klientami, łącząc sukces biznesowy z pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo Do każdego projektu, w którym zastosowano produkty serii Vertua® zero, otrzymają Państwo certyfikat umożliwiający weryfikację offsetu. Wskazany projekt Vertua® zero został oznaczony jako CarbonNeutral, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości instrumentów środowiskowych, które spełniają wymagania protokołu CarbonNeutral.

 

Co to oznacza?

Równoważenie emisji dwutlenku węgla oznacza, że wykorzystując nasze produkty podczas budowy, przyczyniają się Państwo do osiągnięcia zerowej wartości emisji CO2.

 

Akredytacja

Pozyskujemy wyłącznie kredyty węglowe akredytowane w ramach Gold Standard lub Verified Carbon Standard (VCS) – standardy te są uznawane na całym świecie ze względu na wysoki poziom integralności środowiskowej.

Projekty są monitorowane i weryfikowane przez niezależne strony trzecie, ponieważ chcemy mieć pewność, że przynoszą zakładane poziomy redukcji emisji.

Słownik pojęć


 

Ślad węglowy

Z ang. carbon footprint. Jest to wyliczona emisja gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2 e/jedn. funkcjonalna). Przykładowo 300 kg CO2e/ 1m3 betonu, oznacza, że wyprodukowanie 1 m3 betonu obciąża środowisko trzystoma kilogramami ekwiwalentnego dwutlenku węgla, licząc od momentu pozyskania surowców, z którego powstanie beton do momentu utylizacji, czyli tzw. zakończenia życia betonu.

 

Carbon credits

To zbywalne certyfikaty potwierdzające redukcję 1 tony CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla) w projektach redukcyjnych, wykorzystywane w systemach handlu emisji.

 

Zeroemisyjność

Carbon neutral oznacza, że ślad węglowy danego produktu wynosi zero. Dla produktu zeroemisyjnego nie występuje wzrost netto globalnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku działalności produkcyjnej. Neutralizacja następuje, gdy tona wyemitowanego CO2 jest „równoważona” poprzez redukcję tej samej ilości w innym miejscu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt w sprawie Vertua®

Menadżer produktu Vertua®

Piotr Cencek
Telefon 607 23 88 22
Email: piotr.cencek@cemex.com

 

Centrum Obsługi Klienta

Poniedziałek - piątek: 08:00 - 20:00 
Telefon: 801 238 669
Email: beton@e-cemex.pl

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o wycenę

Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania o wycenę produktów CEMEX Polska

Pliki do pobrania