Emisja CO2 pod ścisłą kontrolą

 

Proces certyfikacji produktów oraz wystewienie Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD) może przygotować jedynie akredytowana jednostka certyfikująca.

 

Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD) uzyskane przez Cemex Polska zostały wystawione przez ITB w oparciu o normę EN 15804 oraz zostały zweryfikowane przez zewnętrznego audytora zgodnie z ISO 14025.

 

Dokumenty EPD, które może sprawdzić nasz klient zawierają informacje, dotyczące oddziaływania naszych cementów na środowisko oraz dokładną wielkość emisji CO2. Poszczególne procesy produkcji zostały przeanalizowane przez niezależny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

* Podstawa obliczeń: standardowa wartość GCCA dla emisji klinkieru cementowego (globalna średnia ważona bezpośrednich emisji netto klinkieru cementowego) z „Getting the Number Right” (GNR) w 2000 r.: 862 kg CO2/t klinkieru cementowego. Wartość referencyjna Cement (CEM I z 95% zawartością klinkieru cementowego): 822 kg CO2/t cementu (wielkości GWP obliczone zgodnie z uznanymi standardami są dostępne na żądanie).

 

PERVIA beton wodoprzepuszczalny

Woda dla natury

Co to jest CONECTON HSD E 24?

PERVIA beton wodoprzepuszczalny

Woda dla natury

III typ EPD

Robimy więcej, aby emitować mniej