Cement NIEBIESKI
CEM II/B-V 32,5 R-HSR
CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R

Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych

cement niebieski, cement portlandzki, cement portlandzki popiołowy, cement workowy, cement workowany, cement w worku, cement cemex, cement workowany cemex

Zalety Cementu NIEBIESKI

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów

Zastosowania Cementu NIEBISKEGO

 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • Zaprawy tynkarskie stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektu
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy)
 • Chudy beton na podbudowy
 • Betony do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.
 • Podsypki cementowo-piaskowe do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
 • Betony do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku

Parametry Cementu NIEBIESKI

 

CECHA

WYMAGANIA NORMY

WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia)

BADANIA WG NORMY

CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R

CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Rudniki

Chełm

Początek wiązania (min)

≥ 75

230

226

PN-EN 196-3

Koniec wiązania (min)

-

290

289

PN-EN 196-3

Powierzchnia właściwa (cm2/g)

-

5800

4792

PN-EN 196-6

Stałość objętości (mm)

≤ 10

1,0

1,4

PN-EN 196-3

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

     

PN-EN 196-1

- po 2 dniach

≥ 10,0

16,4

16,2

- po 28 dniach

≥ 32,5 i ≤ 52,5

46,9

42,2

Zawartość SO3 (%)

≤ 3,5

2,75

2,83

PN-EN 196-2

Zawartość CI (%)

≤ 0,10

0,05

0,055

PN-EN 196-21

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami

Poniedziałek - piątek: 6:00 - 21:00
Telefon: 800 700 077
Email: cok@e-cemex.pl

Znajdź najbliższy zakład produkcyjny

Nasze lokalizacje

Sprawdź na mapie gdzie produkujemy cement dla Twoich rozwiązań budowlanych.

Dowiedz się więcej