Cement NIEBIESKI
CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych

cement niebieski, cement portlandzki, cement portlandzki popiołowy, cement workowy, cement workowany, cement w worku, cement cemex, cement workowany cemex

Zalety Cementu NIEBIESKI

Doskonały cement do betonów, zapraw i podbudowy oraz na podwyższone temperatury

cement niebieski, cement portlandzki, cement portlandzki popiołowy, cement workowany, cement workowy, cement w workach, cement cemex

Technologia produkcji cementu NIEBIESKI polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości dodatków mineralnych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.

Cement NIEBIESKI to uniwersalny cement portlandzki popiołowy w klasie PN-B 19707 do prowadzenia podstawowych prac budowlanych. Poznaj wszystkie zastosowania i właściwości tego produktu:

Dlaczego Cement NIEBIESKI?
 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
 • Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych
Zastosowania Cementu NIEBIESKI
 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • Zaprawy tynkarskie stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektu
 • Betony do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy)
 • Podsypki cementowo-piaskowe do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
 • Chudy beton na podbudowy
 • Betony do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.

Parametry Cementu NIEBIESKI

 

CECHA WYMAGANIA NORMY WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) BADANIA WG NORMY
CEM II/B-V 32,5 R - HSR
Rudniki Chełm
Początek wiązania (min) ≥ 75 165 226 PN-EN 196-3
Koniec wiązania (min) - 210 289 PN-EN 196-3
Powierzchnia właściwa (cm2/g) - 4781 4792 PN-EN 196-6
Stałość objętości (mm) ≤ 10 0,9 1,4 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)       PN-EN 196-1
- po 2 dniach ≥ 10,0 17,8 16,2
- po 28 dniach ≥ 32,5 i ≤ 52,5 42,9 42,2
Zawartość SO3 (%) ≤ 3,5 2,50 2,83 PN-EN 196-2
Zawartość CI (%) ≤ 0,10 0,03 0,055 PN-EN 196-21
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V) (%) ≥ 25 28,2 29,3 PN-EN 196-2
Wartość ekspansji w roztworze
Na2SO4 po upływie 52 tygodni (%) *
≤ 0,5 0,1 0,1 Załącznik A
PN-B-19707

Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami

Poniedziałek - piątek: 6:00 - 21:00
Telefon: 800 700 077
Email: cok@e-cemex.pl

Znajdź najbliższy zakład produkcyjny

Nasze lokalizacje

Sprawdź na mapie gdzie produkujemy cement dla Twoich rozwiązań budowlanych.