Cement NIEBIESKI
CEM II/B-V 32,5 R-HSR
CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R

Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych

cement niebieski, cement portlandzki, cement portlandzki popiołowy, cement workowy, cement workowany, cement w worku, cement cemex, cement workowany cemex

Zalety Cementu NIEBIESKI

Doskonały cement do betonów, zapraw i podbudowy oraz na podwyższone temperatury

cement niebieski, cement portlandzki, cement portlandzki popiołowy, cement workowany, cement workowy, cement w workach, cement cemex

Technologia produkcji cementu NIEBIESKI polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości dodatków mineralnych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.

Cement NIEBIESKI to uniwersalny cement do prowadzenia podstawowych prac budowlanych. Poznaj wszystkie właściwości i zastosowania tego produktu:

Dlaczego Cement NIEBIESKI?
 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
 • Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych
Zastosowania Cementu NIEBIESKI
 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • Zaprawy tynkarskie stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektu
 • Betony do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy)
 • Podsypki cementowo-piaskowe do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
 • Chudy beton na podbudowy
 • Betony do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.

Parametry Cementu NIEBIESKI

 

CECHA

WYMAGANIA NORMY

WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia)

BADANIA WG NORMY

CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R

CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Rudniki

Chełm

Początek wiązania (min)

≥ 75

230

226

PN-EN 196-3

Koniec wiązania (min)

-

290

289

PN-EN 196-3

Powierzchnia właściwa (cm2/g)

-

5800

4792

PN-EN 196-6

Stałość objętości (mm)

≤ 10

1,0

1,4

PN-EN 196-3

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

     

PN-EN 196-1

- po 2 dniach

≥ 10,0

16,4

16,2

- po 28 dniach

≥ 32,5 i ≤ 52,5

46,9

42,2

Zawartość SO3 (%)

≤ 3,5

2,75

2,83

PN-EN 196-2

Zawartość CI (%)

≤ 0,10

0,05

0,055

PN-EN 196-21

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami

Poniedziałek - piątek: 6:00 - 21:00
Telefon: 800 700 077
Email: cok@e-cemex.pl

Znajdź najbliższy zakład produkcyjny

Nasze lokalizacje

Sprawdź na mapie gdzie produkujemy cement dla Twoich rozwiązań budowlanych.