Cement ZIELONY
CEM II/A-LL 42,5 R – NA
CEM II/B-M (S-V) 42,5 R

Cement o obniżonym śladzie węglowym oraz uniwersalnych zastosowaniach i bardzo dobrych właściwościach użytkowych.

Dlaczego Cement ZIELONY?

 • optymalny czas przerobu mieszanki betonowej i zaprawy
 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • przyspieszenie prac budowlanych
 • możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych 
 • dobra współpraca z domieszkami do zapraw i betonów

Zastosowania Cementu ZIELONEGO

 • elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody
 • pozostałe elementy budynku w tym m.in.: tarasy, wylewki, posadzki i gładzie cementowe
 • prace murarskie i tynkarskie (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne) do wewnątrz i na zewnątrz
 • elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • prace murarskie i tynkarskie (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne) do wewnątrz i na zewnątrz
 • podbudowy i stabilizacja pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych

Parametry Cementu ZIELONY

 

 

Cecha Wymagania normy Jednostka CEM II/A-LL 42,5 R-NA CEM II/B-M (S-V) 42,5 R Badanie w/g normy
Początek wiązania > 60 min 160 230 PN-EN 196-3
Koniec wiązania - min 200 270 PN-EN 196-3
Wodożądność - % 28,3 32,5 -
Powierzchnia właściwa - cm2/g 5300 4900 PN-EN 196-6
Stałość objętości < 10 mm 1,0 1,0 PN-EN 196-3
Wytrzymałość na ściskanie:
po 2 dniach > 20 MPa 26,7 24,6 PN-EN 196-1
po 28 dniach > 42,5 < 62,5 MPa 56,5 55,6
Analiza chemiczna:
SO3 < 4,0 % 2,90 2,80 PN-EN 196-2
Cl < 0,10 % 0,070 0,040 PN-EN 196-21

 

 

Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami

Poniedziałek - piątek: 6:00 - 21:00
Telefon: 800 700 077
Email: cok@e-cemex.pl

Znajdź najbliższy zakład produkcyjny

Nasze lokalizacje

Sprawdź na mapie gdzie produkujemy cement dla Twoich rozwiązań budowlanych.

Dowiedz się więcej