Informacje Prasowe

Informacje Prasowe

Kopalnia przywrócona naturze - otwarcie ścieżki edukacyjnej w Rudnikach

10 maja odbyło się uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach k. Częstochowy. Obszar ten charakteryzujący się wyjątkowymi walorami widokowymi oraz bogactwem i różnorodnością przyrody będzie unikalnym miejscem dla lokalnej społeczności.

Ścieżka edukacyjna w kopalni „Lipówka” jest efektem współpracy CEMEX Polska z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację CEMEX „Budujemy przyszłość”. Ścieżka prowadzona jest przez teren wyrobiska wykorzystywanego do 1989 r. przez cementownię Rudniki jako źródło wapieni jurajskich, które są podstawowym surowcem w procesie produkcji cementu.

Dziś obszar ten charakteryzuje się wyjątkowymi walorami widokowymi oraz bogactwem i różnorodnością przyrody, a trasa licząca ok. 2 km jest obliczona na spokojny 2-3 godzinny spacer umożliwiający podziwianie wyjątkowo urokliwego krajobrazu. Na dnie byłego wyrobiska dostrzec można wiele gatunków ziół, które do tej pory wykorzystywane są do produkcji leków. Skalne Jezioro z pokrytym szuwarami brzegiem jest idealnym schronieniem dla fauny wodnej i lądowej. Jezioro Kumaka jest natomiast idealnym miejscem lęgu dla kumaka nizinnego, ściśle chronionego gatunku płaza o priorytetowym znaczeniu w krajach Unii Europejskiej.

Bystre oko obserwatora w Szeptunowej Skale dostrzec może skamieniałe gatunki zamieszkujące niegdyś jurajskie morze, zaś miłośnicy kolorów zachwycą się feerią barw na Słonecznym Stoku, obfitującym w kolorowe motyle, barwne muchówki oraz chrząszcze.

Obecnie ścieżka obejmuje 16 tablic edukacyjnych, które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej.

Sprawne poruszanie się po ścieżce i korzystanie z niej ułatwi przewodnik, który uzupełnia treści przedstawione na tablicach. Przewodnik jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy będą prowadzić zajęcia w terenie, jak również dla przewodników turystycznych, działaczy organizacji pozarządowych oraz każdego miłośnika przyrody. Publikacja zostanie przekazana nieodpłatnie lokalnym instytucjom wychowawczo-edukacyjnym oraz jednostkom administracji lokalnej.

Udostępniając ścieżkę mamy na celu ochronę różnorodności biologicznej tego terenu i upowszechnianie wiedzy na jej temat. Zależy nam, aby ścieżka służyła mieszkańcom regionu jako miejsce aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz atrakcyjne narzędzie do edukacji dzieci i młodzieży - powiedziała Monika Wosik, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska CEMEX Polska.

CEMEX to prężnie rozwijająca się firma o światowym zasięgu, działająca w branży budowlanej. Swoim klientom i społecznościom lokalnym w ponad 50 krajach na całym świecie zapewnia najwyższej jakości usługi oraz materiały budowlane, takie jak cement, beton towarowy oraz kruszywa. CEMEX Polska podejmuje szereg działań i inwestycji, które będą ograniczały wpływ działalności firmy na środowisko. CEMEX realizuje program rozwoju paliw alternatywnych.

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved