Informacje Prasowe

Informacje Prasowe

Największa inwestycja ekologiczna XXI wieku w Cementowni Chełm

W styczniu 2013 roku uruchomiono drugą z dwóch kopuł silosu klinkieru, których budowę rozpoczęto w kwietniu 2011r. Pierwsza kopuła została uruchomiona w listopadzie 2012. Do połowy 2013r inwestycja zostanie zakończona. Jest to największa inwestycja ekologiczna XXI wieku w Cementowni Chełm – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton.

Logo UE
Konstrukcja silosów została opracowana przez amerykańską firmę Dometech, a kształt każdej z nich jest czaszą o średnicy 63,4m i wysokości 43,5m każdy. Jest to jedna z większych budowli w zakładzie. Realizacja zadania jest wypełnieniem wymagań pozwolenia zintegrowanego, które nakazuje eliminację emisji niezorganizowanej klinkieru na otwartym składowisku.

Duża pojemność składu pozwoli na przechowywanie całego zapasu klinkieru wewnątrz. Do tej pory ok. 200 tys. ton klinkieru było składowane na zewnątrz, żeby pokryć zwiększone zapotrzebowanie na cement w okresie letnim.

Budowa tak dużego składu klinkieru to inwestycja bardzo kosztowna, dlatego nasza firma ubiegała się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. 24 czerwca 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa silosów klinkieru w celu realizacji programu dostosowawczego Pozwolenia Zintegrowanego Cementowni Chełm” w ramach działania 4.3 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowity kwalifikowany koszt inwestycji wynosi 66 994 000 zł a wielkość refinansowania przez NFOŚ wynosi 20 000 000 zł (prawie 30% całości inwestycji)– powiedział Adam Bojarczuk, Dyrektor ds. inwestycji w CEMEX Polska.

Efektem inwestycji jest przede wszystkim eliminacja niezorganizowanej emisji pyłowej z otwartego składu klinkieru, ale również poprawa jakości składowanego klinkieru co przełoży się na poprawę stabilności produkowanego cementu.

Tego typu technologia budowy silosu jest rzadko stosowana w Europie, przeważnie powstają silosy o cylindrycznych ścianach i stalowym dachu. Tutaj wykorzystano szalunek tracony w postaci kopuły, która była utrzymywana dzięki nadmuchowi sprężonego powietrza. Balon o pojemności 100 tys m3 został napompowany w ciągu kilku godzin, przez co niektórzy sąsiedzi byli bardzo zaskoczeni, że tak duża budowla mogła powstać w tak krótkim czasie. Była to pierwsza faza budowy, a następnie wszystkie prace betonowe wykonywano od wewnątrz kopuły. Cały potrzebny sprzęt oraz materiały poza betonem zostały zgromadzone pod kopułą zanim została napompowana. Prace betonowe na wysokości do 42m były wykonywane ze specjalnego dźwigu, ponieważ standardowe podesty robocze ledwo sięgają tej wysokości i mają bardzo małą nośność. Beton był nakładany metodą natrysku, a cała stal zbrojeniowa była wiązana drutem, nie spawano zbrojenia ponieważ to oznaczałoby zniszczenie nadmuchanej powłoki.

Poza firmą Dometech w projekcie uczestniczyło wiele firm krajowych i zagranicznych, które dostarczały niezbędny sprzęt do transportu klinkieru do silosów i jego odbiór do produkcji cementu.

CEMEX to prężnie rozwijająca się firma o światowym zasięgu, działająca w branży budowlanej. Swoim klientom i społecznościom lokalnym w ponad 50 krajach na całym świecie zapewnia najwyższej jakości usługi oraz materiały budowlane, takie jak cement, beton towarowy oraz kruszywa. CEMEX Polska podejmuje szereg działań i inwestycji, które będą ograniczały wpływ działalności firmy na środowisko. CEMEX realizuje program rozwoju paliw alternatywnych, a Cementownia Chełm jest liderem zużycia paliw RDF.

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved