Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne

Domieszki

CEMEX Polska prowadzi sprzedaż domieszek chemicznych do betonu towarowego, betonu prefabrykowanego, elementów wibroprasowanych. Domieszki produkowane są przez CEMEX Admixtures, spółkę zależną od CEMEX.
O szerokiej gamie możliwości wykorzystania domieszek chemicznych CEMEX świadczą różne obszary budownictwa, w których znalazły one swoje zastosowanie. Przy wznoszeniu wielu konstrukcji budowlanych na terenie naszego kraju użyto mieszanek betonowych, których właściwości modyfikowano dodatkiem domieszek chemicznych CEMEX.

Domieszka do betonu - materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5 % masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu (definicja wg normy PN-EN 934-2:2010).

Modyfikacja świeżego betonu ma na celu poprawę jego właściwości roboczych (konsystencja, urabialność, czas zdolności do zabudowania) Modyfikacja właściwości stwardniałego betonu ma na celu poprawę jego trwałości i/lub wytrzymałości.

Stosowanie domieszek ułatwia uzyskanie optymalnego kosztowo betonu o zakładanych parametrach roboczych, wytrzymałościowych i trwałościowych, które to decydują o renomie dostawcy betonu.

Oferta CEMEX Polska obejmuje domieszki i środki chemiczne, które znajdują zastosowanie:
  • przy produkcji cementu, jako substancje ułatwiające przemiał i modyfikujące właściwości,
  • przy produkcji betonu, jako modyfikatory właściwości mieszanki i stwardniałego betonu,
  • przy pracach budowlanych, jako środki zabezpieczające i pielęgnujące dojrzewający beton,
  • przy czyszczeniu i utrzymaniu sprzętu produkcyjnego i budowlanego.

Oferowane produkty spełniają wymagania polskich, jak i niemieckich jednostek certyfikujących oraz ośrodków naukowo-badawczych.

CEMEX Admixtures to:

domieszki chemiczne CEMEX

Domieszki uplastyczniające - plastyfikatory

Plastyfikatory są to domieszki, które umożliwiają zmniejszenie zawartości wody (od 5% do 12 %) w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję.więcej

domieszki chemiczne CEMEX - superplastyfikatory

Domieszki upłynniające - superplastyfikatory

Superplastyfikatory są to domieszki, które umożliwiają znaczne zmniejszenie zawartości wody (o ponad 12 %) w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję.więcej

domieszki napowietrzające CEMEX

Domieszki napowietrzające

Domieszki napowietrzające wprowadzają do mieszanki podczas mieszania, określone ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza.więcej

CEMEX domieszki opóźniające wiązanie

Domieszki opóźniające wiązanie

Domieszki, które przedłużają czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny na skutek opóźnienia wiązania cementu.więcej

domieszki CEMEX - domieszki przyspieszające wiązanie

Domieszki przyspieszające wiązanie

Domieszki, które służą do podnoszenia wczesnych wytrzymałości betonów i zapraw oraz ochrony świeżych mieszanek przed niekorzystnym wpływem niskich temperatur.więcej

domieszki do zapraw CEMEXu

Domieszki do zapraw

Domieszki do zapraw służą do produkcji zapraw cementowych na węzłach betoniarskich. Zaprawy wykonane z ich użyciem cechują się długim czasem utrzymania zdolności do przerobu.więcej

środki do pielęgnacji betonu

Środki do pielęgnacji betonu

Domieszka, która tworzy na powierzchni betonu film ochronny utrudniający odparowanie wody i chroniący przed wpływem warunków zewnętrznych.więcej

Środku antadhezyjne CEMEX

Środki antyadhezyjne

Środek na bazie olejów mineralnych, który służy do ochrony powierzchni form i szalunków przed przywieraniem betonu.więcej

Środki czyszczące CEMEX

Środki czyszczące

Środek na bazie kwasów nieorganicznych i środków powierzchniowo czynnych, mającym zastosowanie do usuwania resztek betonu lub zaprawy z maszyn i urządzeń budowlanych.więcej

Filmy

CEMEX Global - Our history, our present

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

The world is changing

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

Select product from list
Search
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved