KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH

Kreuj zieloną przyszłość z Cemex Edycja III

Laureaci III edycji konkursu "Kreuj zieloną przyszłość z Cemex"

 

Pierwsze miejsce: Olimpia Siemiątkowska za pracę „Badania wpływu mielonego węglanu wapnia na właściwości cementów wieloskładnikowych zawierających mielony granulowany żużel wielkopiecowy”; promotor: dr hab. inż. Łukasz Kotwica z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Drugie miejsce: Nicole Kocierz za pracę „Badanie wpływu kruszywa z autoklawizowanego betonu komórkowego na perlitobeton”; promotor dr inż. Barbara Słomka-Słupik z Politechniki Śląskiej.

 

Trzecie miejsce: Martyna Gos za pracę „Wpływ domieszek przyspieszających wiązanie na hydratację oraz właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych”; promotor dr inż. Ewa Kapeluszna z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

 

Dodatkowo Kapituła i Jury konkursowe postanowili przyznać wyróżnienia dla:

Dominiki Świszcz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę „Wpływ anionów nieorganicznych na strukturę spoiw aktywowanych alkalicznie”

oraz

Joanny Szechyńskiej z Politechniki Krakowskiej za pracę „Wpływ biododatków pochodzenia roślinnego na wybrane właściwości niskoemisyjnych spoiw aktywowanych alkalicznie”.

Zgodnie z regulaminem laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 7 tys. PLN, 5 tys. PLN i 3 tys. PLN. Promotorzy zwycięskich prac otrzymują odpowiednio: 3.5 tys. PLN, 2.5 tys. i 1.5 tys. PLN. 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom kreatywności i wysokiego poziomu merytorycznego prac. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w tworzeniu przyjaznych środowisku rozwiązań dla branży budowlanej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dyplomantów z uczelni technicznych. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 32 studentów i absolwentów z 17 uczelni z całej Polski.

Wszystkie prace były innowacyjne i inspirujące, co sprawiło, że wybór zwycięzców był wyjątkowo trudny.

Dziękujemy, że razem z nami kształtujecie przyszłość budownictwa!

 

 

 


 

Zaprezentuj swoją pracę i daj się poznać w branży materiałów budowlanych dzięki wyróżnieniu od Cemex!

 

 

Z Cemex warto myśleć proekologicznie i innowacyjnie. Jak podkreśla zeszłoroczna zwyciężczyni Joanna Posłowska, absolwentka AGH laureatka I miejsca ex aequodzięki konkursowi Kreuj zieloną przyszłość z Cemex młode umysły mają możliwość zaprezentowania swoich ciekawych pomysłów oraz efektów badań, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności całej branży budowlanej. To niezmiernie ważne, aby wspierać takie inicjatywy, szczególnie u progu zmian i wyzwań, które czekają na nas w najbliższych latach! Zachęcam wszystkich studentów i absolwentów do udziału w tegorocznej edycji, bo naprawdę warto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środowisko naukowe przyczynia się do realizacji strategii Future in Action Cemex

 

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wpisuje się w realizację ambitnej strategii Cemex „Future in Action”. Jej celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach Cemex w Europie. Poszukujemy i promujemy innowacyjne rozwiązania oraz koncepcje , które przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia naszego dążenia do niskoemisyjnej przyszłości.

 

Przeczytaj więcej o strategii Future in Action Cemex i poznaj nasze produkty przyczyniające się do obniżenia emisji CO2 w budownictwie.


 

Cel konkursu Kreuj zieloną przyszłość z Cemex

 

 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, koncentrujących się na  innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i produktowych w branży budowlanej, które przybliżą nas do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie.

 Poszukujemy prac dyplomowych w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 1. Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 2. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 4. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

 

Kogo zapraszamy do udziału w konkursie?

 

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe) obronione od września 2022 do marca 2024. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą Cemex Polska.


 

Przebieg konkursu

 

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach. 

 

ETAP I - Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych
 2. Innowacyjność i oryginalność tematu

 

 

Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenianych przez Jury Konkursu prac dyplomowych. O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 15 kwietnia 2024 roku poprzez wiadomość przesłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

ETAP II - W drugim etapie Uczestnik Konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do 30 kwietnia 2024 roku

 1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
 2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
 3. Prezentacji w Power Point.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

 

Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursu według 3 kategorii: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 2. Oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych,
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

 

Termin przesłuchań zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Prezentacja prac przed Jury i Kapitułą Konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r.

Jury i Kapituła Konkursu wyłonią 3 najlepsze prace, a Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail o przyznanej nagrodzie w Konkursie.

 

Ogłoszenie wyników

 

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Cemex Polska Sp. z o.o. o której Zwycięzcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszyscy Zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez Cemex.


 

Nagrody w konkursie

 

Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną przedstawione Kapitule Konkursowej do akceptacji. 

Kapituła Konkursowa przyzna 3 nagrody: 

 1. Pierwsze miejsce – 7 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 5 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 3 tys. zł

 

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca Konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

Organizator przewidział również nagrody dla promotorów prac dyplomowych, które otrzymały nagrody główne:

 1. Pierwsze miejsce – 3,5 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 2,5 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 1,5 tys. zł

 

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

 

Zgłoszenie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, podyplomowej) odbywa się w I etapie Konkursu poprzez dedykowany formularz. Do formularza należy dołączyć streszczenie pracy dyplomowej zgodnie ze wskazanym formatem ustalonym przez organizatora. Streszczenia prac przesłane w innym formacie nie zostaną zakwalifikowane do oceny. Prace konkursowe za pośrednictwem formularza należy przesłać do dnia 17.03.2024 roku. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z Cemex Edycja 2022” organizowanego przez Cemex Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na stronie: www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow"

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Regulamin konkursu

 

Konkurs Kreuj Zieloną Przyszłość - edycja pierwsza

Konkurs Kreuj Zieloną Przyszłość - edycja druga

 

Kontakt

 

Pytania dotyczące konkursu należy nadsyłać w trakcie trwania naboru wniosków konkursowych na adres agnieszka.garbacz@cemex.com

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Czy poprzez formularz należy wgrać oryginalne streszczenie przygotowane do APD (Archiwum Prac Dyplomowych)?

Streszczenie może być zmodyfikowane. Prosimy o przesyłanie streszczeń w języku polskim.

Czy zgłoszenia obejmują tylko prace w j. polskim? Czy należy przetłumaczyć zgłoszenie z języka angielskiego na język polski?

Nie ma konieczności tłumaczenia pracy na język polski. Akceptujemy prace w języku angielskim.

Temat mojej pracy pasuje do kilku kategorii konkursowych. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wybór kategorii wpływa na ocenę pracy?

Prosimy wskazać kategorię, która jest najbliższa tematowi pracy. Wybór kategorii nie wpływa na ocenę pracy.

Jaka jest dopuszczalna maksymalna ilość znaków streszczenia i czy oświadczenie, które należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym, również wlicza się w limit znaków?

Zgodnie z regulaminem prosimy o przesłanie streszczenia do maksymalnie 2000 znaków ze spacjami. Wspomniane oświadczenie nie jest wliczane do limitu (w formularzu jest treść oświadczenia do „odznaczenia”).

Czy doktorant polskiego uniwersytetu, który obronił swoją pracę poza granicami Polski (na zagranicznym uniwersytecie) może wziąć udział w konkursie?

Tak, do konkursu przyjmujemy zgłoszenia prac obronionych także poza Polską.