Isoretard 200

Domieszka Isoretard 200

Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie betonu

Isoretard

Domieszka do betonu opóźniająca wiązanie PN-EN 934-2:T8

Zakres zastosowania:

Produkcja mieszanek betonowych dla wszystkich klas konsystencji, wytwarzania betonów towarowych, produkcji jastrychów i zapraw. Znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek betonowych w okresie wysokich temperatur, wytwarzania betonów monolitycznych, pompowalnych, wodoszczelnych i hydrotechnicznych, betonów mrozoodpornych

 

Działanie:

  • wydłuża rozwój wytrzymałości w czasie;
  • podnosi wytrzymałość końcową;
  • opóźnia wiązanie mieszanki betonowej.

 

Właściwości:

 

Baza surowcowa:

Sole organiczne

Gęstość (+20°C):

1,11 ± 0,03 g/cm3

Postać:

Ciekła

Barwa:

Jasnobrązowa

pH:

1,5 ± 1,0

Zawartość Cl-

≤ 0,10%

Zawartość Na2O

≤ 4,00%

 

 

Dozowanie:

Stosować w ilości od 0,2 do 1,5% w stosunku do wagi cementu w zależności od oczekiwanego efektu

 

Warunki składowania:

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą. Chronić przed przemrożeniem. Optymalne warunki składowania od +5°C do +30°C. Trwałość produktu i zgodność z PN-EN 934-2 – 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu powyższych warunków

 

Opakowanie:

  • kontenery IBC
  • beczki 200l