Hydrauliczne spoiwo drogowe

CONECTON HSD E 24

Dzięki unikalnej kompozycji odpowiednio wyselekcjonowanych składników CONECTON HSD E 24 charakteryzuje się specjalnymi cechami pozwalającymi na zbudowanie trwałego połączenia wzmacnianego podłoża. Oryginalny skład spoiwa  sprawia, że w jednym produkcie zostały połączone zalety i właściwości cementu oraz zalety i właściwości wapna, dlatego może być z powodzeniem stosowany w wielu aplikacjach.

 

Duża aktywność pucolanowa i hydrauliczna oraz wysokie rozdrobnienie tego spoiwa pozwalają na stosowanie go w trudnych warunkach gruntowych np.; silnie nasyconych wodą lub wymagających zapewnienia wysokiej szczelności warstwy.

 

CONECTON zalicza się do rodziny spoiw hydraulicznych, mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża. Podczas wiązania spoiwa zachodzi proces chemiczny pomiędzy spoiwem, a wodą. Po zakończeniu wiązania następuje przyrost wytrzymałości połączonego materiału tworząc trwały kompozyt. W procesie wiązania powstają związki, które ulegając krystalizacji tworzą zwartą i szczelną strukturę.

ZASTOSOWANIE

Spoiwo CONTECTON może być stosowane na:

 • stabilizacje i wzmocnienia gruntów,
 • podbudowy drogowe – podbudowa  pomocnicza i podbudowa zasadnicza,
 • wykonywanie warstw wzmacniających, odcinających,
 • wytwarzania mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym,
 • stabilizacja platform roboczych
 • wykonywanie zawiesin popiołowo-wodnych jako składnik wiążący,
 • wykonywanie zaczynów iniekcyjnych,
 • stabilizowanie gruntu i podsypki pod drogowe elementy drobnowymiarowe,
 • wypełnianie wykopów,
 • wzmacnianie nasypów,
 • osuszanie gruntów.

ZALETY

Poznaj korzyści z zastosowania spoiwa hydraulicznego CONECTON

 • wysoka aktywność chemiczna (hydrauliczna i pucolanowa),
 • wysoka wodożądność – dobre właściwości osuszające.
 • wysokie parametry wytrzymałościowe - klasa wytrzymałości E3,
 • jednorodny skład – możliwość dobrej homogenizacji z innymi składnikami
 • możliwość wykorzystania do prac  na „trudnych” podłożach,
 • polepszona nośność podłoża,
 • odporność na warunki atmosferyczne,
 • możliwość stosowania we wszystkich rodzajach gruntów

Spoiwo hydrauliczne CONECTON

Bezpieczeństwo użytkowania

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Spoiwo hydrauliczne CONECTON posiada Krajową Ocenę Techniczną, która potwierdza bezpieczeństwo jego stosowania.

Produkt niskoemisyjny charakteryzujący się niższą o blisko 52% emisją CO2 w stosunku do cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/B-V 32,5 R – HSR