GRUNTON mieszanki wypełniające

Doskonałe wypełnienie

Gwarancja dokładnego wypełnienia

Produkty GRUNTON mają ciekłą konsystencję, co gwarantuje ich idealne właściwości wypełniające. Mieszanki są samozagęszczalne – nie wymagają dodatkowych czynności w celu ich zagęszczenia, natomiast po stwardnieniu zachowują właściwości zagęszczonego gruntu. Na budowę dostarcza się je betonomieszarkami, a rozładunek 1 m3 mieszanki trwa niespełna 5 minut.

Właściwości mieszanek wypełniających GRUNTON

  • płynna konsystencja (zapewnia dokładne okrycie rurociągów i wypełnienie wykopów)
  • wytrzymałość – wysoka, podobna do zagęszczonego gruntu
  • możliwość wykopania przy pomocy tradycyjnego sprzętu do robót ziemnych
  • zgodność z Rekomendacją Techniczną IBDiM nr RT/2013-02-0130 lub Kartą Techniczną
  • samozagęszczalność – produkty nie wymagają wibrowania ani ubijania

Korzyści wynikające z zastosowania

  • skrócenie czasu budowy wynikające z braku konieczności zagęszczania, itp.
  • niższe koszty robocizny
  • zmniejszone ryzyko uszkodzenia instalacji podczas budowy, możliwość zwężania wykopów.
  • szybsze prowadzenie robót w specyficznych warunkach.

Pliki do pobrania