FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE 2024

Badania i rozwój, aby budować lepszą przyszłość

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

 

UCZESTNICY

 

Do udziału w konkursie zapraszamy praktyków i naukowców z firm budowlanych oraz naukowców z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. Projekty konkursowe, których współautorstwo przypisywane jest profesorom uczelni wyższych, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Zwycięzca konkursu zaprezentuje swój projekt oraz koncepcję jego realizacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez Cemex.

 

NAGRODA PIENIĘŻNA

 

Nagrodą pieniężną w konkursie :

 • I miejsce  10,000 EURO
 • II miejsce  3,000 EURO
 • III miejsce  2,000 EURO

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. PRACA NAUKOWA (NP. PRACA MAGISTERSKA, PRACA DOKTORSKA): Praca nie może być starsza niż dwa lata. Praca musi być opublikowana w profesjonalnych czasopismach naukowych. W ramach konkursu, możliwe jest zgłoszenie pracy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

2. ABSTRAKT: Streszczenie pracy powinno być dostarczone w języku angielskim. Maksymalna długość streszczenia to od 10 do 20 stron w formacie A4.

3. OPIS REALIZACJI TRANSFERU ZAPROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA DO PRAKTYCZNEGO WDROŻENIA: Opis w języku angielskim powinien dotyczyć sposobu wdrożenia głównej idei zawartej w pracy, w nawiązaniu do działalności Cemex. W materiale należy zawrzeć opis, w jaki sposób postrzegasz Cemex w branży oraz w otoczeniu społeczno-ekonomicznym oraz jak konkluzje zawarte w artykule mogą zostać wykorzystane w branży.

4. CURRICULUM VITAE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PROJEKT

 

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: www.cemex.de/foerderpreisbeton-form

 

Data zamknięcia naboru: Nabór przedłużono do końca maja

 

PYTANIA

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Public Affairs Polska - Agnieszka Garbacz | agnieszka.garbacz@cemex.com | Tel. 887 113 301 |

Skład jury

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależne, międzynarodowe jury w składzie:

 • dr inż Rolf Breitenbücher, prof. uczelni Ruhr-Universität w Bochum w Niemczech (Przewodniczący Jury)
 • Prof. Dr hab Inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; Polska
 • Dr Inż. Karel Dvořák, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Republika Czeska
 • Prof. h.c. dr inż. Christoph Gehlen, prof. uczelni Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Niemcy
 • Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 • Prof. dr inż. Horst Michael Ludwig, Uniwersytet Bauhaus w Weimarze, Niemcy
 • Dr inż. Viktor Mechtcherine, prof. Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy
 • Prof Dr inż. Michael Raupach, Uniwersytet RWTH w Aachen, Niemcy

Budujemy lepszą przyszłość

Förderpreis Beton Central Europe

O nagrodzie

Nagroda Förderpreis Beton powstała w 1984 roku. Dr inż. Jur. Hermann Warmke, założyciel projektu, sformułował główny cel nagrody podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagród w 1984 roku, który jest aktualny do dziś: „Naszym celem jest nie tylko stworzenie bodźca dla naukowców do znalezienia odpowiedzi na zagadnienia, które nigdy nie zostały jeszcze zdefiniowane w dziedzinie materiałów budowlanych. Chcemy również zachęcić praktyków oraz młodych inżynierów w firmach budowlanych, firmach zajmujących się testowaniem materiałów oraz urzędach budowlanych do wykorzystywania ich wyjątkowej wiedzy w celu udokumentowania rozwiązań inspirujących przyszłe pokolenia ekspertów w branży”.
Od 2020 roku, do udziału w konkursie zostali zaproszeni również naukowcy z Polski i Czech, czym CEMEX podkreśla swoją międzynarodową działalność biznesową. Obecnie konkurs nosi nazwę: FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE.

Pliki do pobrania

Ruediger Kuhn, wiceprezes Cemex ds. Materiałów na Europę Centralną, skomentował: „Z przyjemnością otwieramy konkurs Förderpreis Beton 2024 dla Europy Centralnej i z niecierpliwością oczekujemy na zgłoszenia. Nagroda ta podkreśla nieustanny postęp innowacji w naszym sektorze, który napędzany jest genialnymi pomysłami młodych naukowców i technologów. Zgłoszenia otrzymywane w każdej edycji konkursu, zawsze są dla nas inspirujące, a wykazywany przez nich duch współpracy dobrze wróży na przyszłość branży materiałów budowlanych".

Zrównoważony rozwój nieodłączną częścią postępu

Zbliżenie ekologii i ekonomii jest jednym z najważniejszych wyzwań i zadań naszych czasów. Budynki powinny spełniać swoją rolę, dlatego zapewnienie ich trwałości jest istotnym aspektem ekologii i gospodarki. Częścią innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze stanowi wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu lub produktów ubocznych z innych sektorów przemysłu oraz ograniczenie zużycia surowców i energii.
Efektywność i odpowiedzialność za naturę są podstawową częścią działalności CEMEX. Wiele nagród otrzymywanych przez CEMEX w dziedzinie zrównoważonego rozwoju potwierdza zaangażowanie firmy w realizację celu neutralności klimatycznej. Stałe badania i rozwój są zatem kluczowe w działalności firmy.