CONECTON HRB E3

CONECTON HRB E3

Hydrauliczne spoiwo drogowe CONECTON HRB E3

Dzięki właściwie dobranej kompozycji składników, spoiwo to charakteryzuje wysoka uniwersalność dla zastosowań przy wzmacnianiu gruntu oraz wykonywania warstw podbudów w konstrukcjach nawierzchni drogowych jak i stabilizacji chemicznej.

Spoiwo hydrauliczne CONECTON HRB E3  umożliwia  projektowanie i wykonywanie optymalnych kosztowo i jakościowo mieszanek produkowanych jako "mix in plant" oraz "mix in place".

Duża aktywność przede wszystkim hydrauliczna w połączeniu z wysokim stopniem rozdrobnienia spoiwa, umożliwia efektywne stosowanie również w trudnych warunkach, takich jak grunty nasycone wodą zapewniając efektywny proces osuszania.

W trakcie procesu wiązania spoiwa CONECTON HRB E3 następuje reakcja chemiczna między spoiwem a wodą oraz wzmacnianym podłożem. Po jego zakończeniu, następuje wzrost wytrzymałości połączonego materiału w efekcie czego tworzy się trwały, mineralny kompozyt. Powstałe w procesie wiązania związki krystalizują, formując zwartą i szczelną strukturę o odpowiedniej nośności i wytrzymałości.

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicza charakterystyka

Jednostka

Wyniki średni

Wymagania

PN-EN 13282-1

Metoda badań i oceny

Wytrzymałość na ściskanie:

 

                           po 7 dniach

            po 28 dniach

 

 

[MPa]

 

 

24,0

38,3

Klasa wytrzymałości E 3

≥ 10

≥ 22,5 i ≤ 42,5

 

 

EN 196-1

Stopień zmielenia jako pozostałość na sicie 90 μm

[%]

2,5

≤ 15

EN 196-6

Początek czasu wiązania

[min]

280

≥ 90

EN 196-3

Stałość objętości (rozszerzalność)

[mm]

1,0

≤ 10

EN 196-3

Zawartość siarczanów jako SO3 w %

[%]

3,41

≤ 4,0

EN 196-2

 

ZASTOSOWANIE:

Spoiwo CENECTON może być stosowane na:

 • stabilizacje i wzmocnienia gruntów,
 • podbudowy drogowe – podbudowa pomocnicza i podbudowa zasadnicza,
 • wykonywanie warstw wzmacniających, odcinających,
 • wytwarzanie mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym,
 • stabilizacje platform roboczych,
 • wykonywanie zawiesin popiołowo-wodnych jako składnik wiążący,
 • wykonywanie zaczynów iniekcyjnych,
 • stabilizowanie gruntu i podsypki pod drogowe elementy drobnowymiarowe,
 • wypełnianie wykopów,
 • wzmacnianie nasypów,
 • osuszanie gruntów.

 

 

ZALETY:

Poznaj korzyści z zastosowania spoiwa hydraulicznego CONECTON:

 • wysoka aktywność chemiczna (hydrauliczna i pucolanowa),
 • wysoka wodożądność – dobre właściwości osuszające,
 • wysokie parametry wytrzymałościowe – klasa wytrzymałości E3,
 • jednorodny skład – możliwość dobrej homogenizacji z innymi składnikami,
 • możliwość wykorzystania do prac na „trudnych” podłożach,
 • polepszona nośność podłoża,
 • odporność na warunki atmosferyczne,
 • możliwość stosowania we wszystkich rodzajach gruntów,
 • poprawa nośności gruntów,
 • wzmacnianie słabych gruntów do pożądanego poziomu nośności,
 • poprawa nośności gruntów nasypowych dla większej stabilności,
 • możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach gruntów,
 • zastosowanie w technologiach „mix in plant” oraz „mix in place”, co umożliwia efektywną aplikację w różnych warunkach .

 

Założenia projektowe dla mieszanek na ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem CONECTON HRB E3 **