CEM II/B-V 42,5 R - HSR/NA w Chełmie.

Cement portlandzki popiołowy

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Mieszanka betonowa

 • bardzo dobra urabialność i utrzymanie konsystencji w czasie
 • dobra więźliwość wody w mieszankach betonowych i zaprawach redukująca zjawisko wydzielania wody  
 • wysoka odporność na segregację składników i duża spójność mieszanki

Stwardniały beton

 • wysoka wytrzymałość wczesna i normowa
 • minimalizacja możliwości powstawania wykwitów
 • ograniczony skurcz
 • możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia (do rozważenia ten zapis)

Zastosowanie cementu CEM II/B-V 42,5 R - HSR/NA

pozwala zmniejszyć obciążenie dla środowiska poprzez znaczną redukcję śladu węglowego betonu:

Dzięki swoim właściwościom cement ten posiada szerokie spektrum zastosowań jak np.:

 

Beton towarowy według PN-EN 206 oraz polskiego uzupełnienia PN-B-06265 w pełnym zakresie klas wytrzymałości i konsystencji,
a zwłaszcza:

 • Betony na elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku
 • Betony o wysokiej trwałości i wytrzymałości

Prefabrykacja z betonu niezbrojonego i zbrojonego

 • Bloczki fundamentowe, ścienne, wentylacyjne, kręgi betonowe, płyty stropowe, biegi klatek schodowych
 • Elementy wibroprasowane
 • Elementy małej architektury

Betony do zastosowań geotechnicznych (pale, kolumny, ściany szczelinowe)


Mieszanki i beton dla budownictwa infrastrukturalnego

 • Podbudowy i stabilizację podłoża
 • Zaczyny do iniekcji gruntu
 • Beton kontraktorowy

Pozostałe zastosowania

 • Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane na wytwórni oraz na budowie
 • Cementowe podkłady podłogowe

 

Właściwości fizykochemiczne

 

Dowiedz się więcej