Cement

Cement

Cementownia Chełm


Cementownia ChełmZlokalizowana jest w Chełmie. Jest producentem cementów portlandzkich, portlandzkich popiołowych wapiennych, mieszanych oraz cementów specjalnych, w tym dla budownictwa drogowego. Posiada certyfikaty Zintegrowanego System Zarządzania zgodne z normami ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), PN-N 18001 (BHP), ISO 50001 (energia) oraz wymaganiami Rozporządzenia EMAS. Zakład Cementownia Chełm jest producentem cementu od 1960 roku. Wtedy zostały uruchomione pierwsze piece firmy F.L.Smith pracujące metodą mokrą. Szybki wzrost zapotrzebowania na cement zaowocował w 1970r. rozbudową zakładu o kolejne piece metody mokrej. Ostatnią dużą i do tej pory najważniejszą inwestycją w zakładzie, była budowa nowoczesnej linii produkcji klinkieru metodą suchą.

Klinkier w Chełmie produkowany jest na nowej nitce technologicznej, której rozruch odbył się w II poł. 1999 roku. Jest to linia metody suchej zaprojektowana przez duńską firmę F.L.Smidth. Ten piec był pierwszą pracującą w Polsce instalacją klinkierową zaopatrzoną w kalcynator. Dzięki temu przy swoich niewielkich wymiarach piec osiąga wysoką wydajność (5000 t/dobę). W ślad za dużą wydajnością idą niskie wskaźniki emisji pyłów i gazów oraz niskie koszty produkcji.

Piec jest również unikalny z innego powodu. Jest to typowy piec metody suchej, ale nie posiada silosów mąki surowcowej, a jako młyn surowca, stosuje suszarko-kruszarkę. Takie rozwiązanie spowodowało, że obsługa linii piecowej jest bardziej skomplikowana – dział surowcowy jest tutaj zintegrowany z linią piecową. Z drugiej strony spowodowało to znaczne uproszczenie techniczne i redukcję kosztów operacyjnych.

Do produkcji klinkieru wykorzystuje się kredę z własnej kopalni oraz glinę, pyły wapienne, dodatki żelazonośne i krzemionkę, pozyskiwane na rynku.

Wykorzystywanie kredy, jako bazowego surowca do produkcji klinkieru (ponad 80%) powoduje, że klinkier produkowany w Chełmie posiada unikalne właściwości i spełnia wysokie wymagania jakościowe wytwarzanych z niego cementów.

Produkcja cementu odbywa się w młynach kulowych w obiegu zamkniętym. Główne składniki cementu - klinkier i gips, są mielone do czasu uzyskania odpowiedniego stopnia rozdrobnienia. Podczas mielenia stosuje się dodatki korygujące i wypełniacze, w zależności od typu produkowanego cementu. Cement jest towarem produkowanym zgodnie z polską normą. Dla zapewnienia klienta o jakości produkowanego cementu, stosuje się kontrolę produkcji na każdym etapie.

W cementowni znajduje się 12 silosów cementu o pojemności 7000 t każdy. Zakład posiada 2 linie pakowania i paletyzowania cementu wyposażone w pakowaczki firmy Haver&Boecker oraz paletyzatory firmy Beumer. Dodatkowe obie linie wyposażone są w odpowiednie foliomaty.

Cementownia Chełm była jedną z pierwszych cementowni w Polsce, która zainwestowała w rozwój w zakresie spalania paliw alternatywnych, biorąc pod uwagę zarówno koszty produkcji, jak i aspekty ekologiczne. Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady zawierające energię. Mogą powstawać z odpadów tekstylnych, papierowych, tworzyw sztucznych, zużytych olejów spożywczych i innych – skład i właściwości paliw alternatywnych są szczegółowo regulowane przez przepisy prawne. Spalanie paliw alternatywnych w piecu cementowym jest bezpieczne dzięki jego zaletom. Wysokie temperatury procesu sięgające 2000 stopni Celsjusza długi czas przebywania w palenisku, oraz fakt, że pozostałości popiołu po paliwach wbudowane są w strukturę klinkieru sprawiają, że jest to najbezpieczniejsza metoda znana w przemyśle współspalania odpadów. Mimo to, cementownie nie mogą sobie pozwolić na spalanie dowolnych odpadów. Wynika to z faktu, że konieczne są do uzyskania odpowiednio wysokie temperatury procesu, sięgające 2000ºC aby uzyskać klinkier i cement odpowiedniej jakości. Dlatego też cementownie muszą ściśle kontrolować jakość paliw alternatywnych tak, aby produkty powstające przy ich zastosowaniu, spełniały wymagania wszystkich restrykcyjnych norm. Obecnie Cementownia Chełm jest liderem w Polsce pod względem wykorzystania paliw alternatywnych.

###

Projekty unijne CEMEX


W kwietniu 2011r ruszyła największa inwestycja ekologiczna XXI wieku w Cementowni Chełm – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys ton.

Konstrukcja silosów została opracowana przez amerykańską firmę Dometech a ich kształt jest czaszą o średnicy 63,4m i wysokości 43,5m każdy.

Realizacja zadania jest wypełnieniem wymagań pozwolenia zintegrowanego, które nakazuje eliminację emisji niezorganizowanej klinkieru na otwartym składowisku. Ta emisja powoduje okresowo uciążliwość dla okolicznych mieszkańców.

Tak duża pojemność składu pozwoli na przechowywanie całego zapasu klinkieru wewnątrz. Do tej pory ok. 200 tys. ton klinkieru było składowane na zewnątrz, żeby pokryć zwiększone zapotrzebowanie na cement w okresie letnim. Budowa tak dużego składu klinkieru to inwestycja bardzo kosztowna, dlatego firma ubiegała się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. 24 czerwca 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa silosów klinkieru w celu realizacji programu dostosowawczego Pozwolenia Zintegrowanego Cementowni Chełm” w ramach działania 4.3 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowity kwalifikowany koszt inwestycji wynosi 66 994 000 zł a wielkość refinansowania przez NFOŚ wynosi 20 000 000 zł (prawie 30% całości inwestycji).

Pierwsza kopuła została uruchomiona w listopadzie 2012, a druga w styczniu 2013.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
www.pois.gov.pl

###

Budowa suszarni paliw alternatywnych w cementowni ChełmProjekt dofinansowany preferencyjnym kredytem NFOŚiGW z programu efektywności energetycznej
 
Cementownia Chełm jest w Polsce liderem wykorzystywania ciepła z paliw alternatywnych do produkcji klinkieru. Ostatnie lata zbliżyły ją do zastąpienia ponad 80% ciepła potrzebnego do produkcji ciepłem z paliw alternatywnych.

W grupie CEMEX, Cementownia Chełm jest światowym liderem.

Zmiany prawa na przestrzeni ostatnich lat umożliwiły odzysk cieplny z odpadów między innymi poprzez współspalanie w piecach klinkierowych. To jednak nie jest łatwe zadanie i cementownia w Chełmie potrzebowała 10 lat i wielu inwestycji, żeby sprostać wymaganiom technicznym i prawnym, które pozwoliły na osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika użycia paliw alternatywnych.

Trzeba pamiętać, że standardy emisyjne przy współspalaniu paliw alternatywnych są dużo ostrzejsze, niż przy wykorzystaniu paliw kopalnych. To powoduje, że zakłady, które spalają paliwa muszą z mocy prawa być czystszymi od tych, które palą tylko węgiel, olej lub gaz.

Ostatnie lata przynoszą małą rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi. Dotychczas ich wykorzystanie było prawie zerowe, ale dostosowanie naszego prawa do standardów unijnych spowodowała, że gwałtownie wzrasta ilość paliw alternatywnych produkowanych z odpadów komunalnych.

Poza niezaprzeczalnymi zaletami takiego działania są też trudności. Przede wszystkim odpady komunalne zawierają dużo więcej biomasy, co istotnie zwiększa zawartość wilgoci a w konsekwencji obniża wartość opałową paliwa z nich produkowanego. Celem cementowni jest produkowanie cementu a nie utylizacja paliw alternatywnych, dlatego ich jakość ma duże znaczenie. Paliwo produkowane bezpośrednio z odpadów komunalnych posiada nawet do 40% wilgoci. Operatorzy instalacji produkujących paliwo dokonują segregacji części biomasowych i dzięki temu poprawiają trochę parametry, ale trudno im zejść poniżej 30% wilgoci. To jest i tak na granicy możliwości wykorzystania w piecu klinkierowym.

Najprostszym sposobem poprawy jakości paliwa alternatywnego jest jego suszenie. Niestety taki proces wykonywany w zakładach produkcji paliw jest kosztowny, ponieważ najdroższe jest źródło ciepła do odparowania wody. Powstał pomysł wykorzystania ciepła odpadowego z chłodnika do wykorzystania w lokalnej suszarni paliw alternatywnych. Takie gazy mają temperaturę ok. 240 st C i wystarczają do odparowania nawet 15 t/h wody (w przypadku Chełma).

Przeanalizowano różne opcje urządzeń suszących i ostatecznie wybrano suszarnię bębnową.

Paliwa alternatywne istotnie różnią się od innych dotychczas suszonych materiałów, jak żużel, węgiel, piasek. Dlatego zdecydowano się na dostawcę suszarni, która jest zaprojektowana dla paliw alternatywnych – firmę Vandenbroek z Holandii.

Wybrano suszarnię o zdolności odparowania do 8 t/h wody, co oznacza redukcję wilgoci o 20% w paliwie. Założono, że nawet paliwa o najwyższej wilgotności (założono 35% H2O) będą mogły być uzdatnione do spalania w piecu klinkierowym. Korzystną cechą tego projektu jest fakt, że ciepło do suszenia jest całkowicie za darmo. Dotychczas gorące powietrze po odpyleniu trafiało do atmosfery.

Dodatkową cechą instalacji jest brak magazynu produktu. Suszarnia pracuje on line z piecem, ponieważ tylko wtedy jest źródło ciepła i odbiór produktu suszenia. Dało to istotną redukcję kosztów inwestycji.

Redukcja wilgoci w paliwie istotnie redukuje jednostkowe zużycie ciepła do produkcji klinkieru. Dla tego projektu ten efekt wynosi 8%, dlatego zdecydowano się na zgłoszenie tego projektu do kredytowania ze środków krajowych NFOŚ z programu efektywności energetycznej.

Umowę z NFOŚ podpisano 28 sierpnia 2012r na inwestycję wysokości 15,3 mln zł z czego 10,6 mln zł będzie kredytowane preferencyjnym kredytem NFOŚ.

Modernizacja Cementownia Chełm
Modernizacja Cementownia Chełm
Modernizacja Cementownia Chełm
 

Filmy

CEMEX Polska - CEMENT BIAŁY - Produkcja i kierunki zastosowań

CEMEX Polska - CEMENT BIAŁY - Produkcja i kierunki zastosowań  Zobacz

Jak powstaje cement?

Jak powstaje cement?  Zobacz

Znana jakość CEMEX

Znana jakość CEMEX  Zobacz

Jeśli macie Państwo pytania, uwagi, komentarze wyłącznie w spawie pracy zakładu cementowego, prosimy o bezpośredni kontakt.Jeśli Państwa pytanie dotyczy innych spraw, zapraszamy do zakładki "kontakt", gdzie znajdują się pozostałe dane kontaktowe.
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved