Jak pracuje się w CEMEX-ie?

Jak pracuje się w CEMEX?

Jak pracuje się w CEMEX?

W naszej organizacji pracuje ponad 40 tysięcy pracowników na 6 kontynentach świata. To prawdziwy tygiel kultur, mentalności i zwyczajów w prowadzeniu biznesu.

jak się pracuje w cemex

W CEMEX liczy się współpraca, skuteczność działania, otwartość na nowe wyzwania oraz innowacyjne myślenie. Wierzymy, że atmosferę pracy tworzą ludzie.
Dążymy do tego, aby CEMEX był miejscem pracy, w którym relacje między ludźmi oparte są na uczciwości i współpracy. Pomagają nam w tym nasze wartości i kodeks etyki. 

Dzięki nim jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać tak dużą i różnorodną organizacją oraz osiągać złożone cele biznesowe.

Bądźmy w kontakcie:


jak się pracuje w cemex jak się pracuje w cemex jak się pracuje w cemex jak się pracuje w cemex jak się pracuje w cemex

CEMEX w pierwszej setce najatrakcyjniejszych pracodawców wskazanych przez studentów w 2015 r.

Spośród 75 tys. pracodawców ocenianych przez studentów w tegorocznym rankingu Most Attractive Employers 2015 organizowanym przez Universum, CEMEX znalazł się na 75 pozycji, poprawiając swoją lokatę wobec 2014 r. o 14 miejsc.
Za nami znaleźli się nasi dwaj bezpośredni konkurenci: Lafarge (87 miejsce) oraz Górażdże (79 miejsce).

Ranking jest corocznym badaniem organizowanym przez Universum – w tym roku w grupie 24 tys. studentów z 70 uczelni, którzy oceniali ponad 75 tys. pracodawców. Po szczegóły zapraszamy na stronę Universum.

Różnorodność w organizacji

Wdrażamy rozwiązania, które przeciwdziałają dyskryminacji i zapewniają równe traktowanie, m.in. w zatrudnieniu, rozwoju, wynagradzaniu z jednoczesnym poszanowaniem dla różnorodności. Nasze działania skupiamy na 3 kluczowych obszarach:
  • Zarządzaniu wiekiem
  • Zachęcaniu kobiet do rozwoju zawodowego
  • Zapobieganiu wykluczeniom

 Wsparcie dla pracowników - rodziców
Program TWOJA RODZINA oferuje szereg udogodnień dla pracowników-rodziców. Wśród nich znalazł się: elastyczny czas pracy, dodatkowe dni wolne od pracy, premia becikowa oraz dostęp do e-szkoleń dla rodziców w czasie urlopów macierzyńskich i wychowawczych tak, aby mogli się lepiej przygotować do powrotu do pracy.

 Tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
W naszej organizacji budujemy świadomość na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przy udziale stowarzyszenia INTEGRACJA, pod hasłem Niepełnosprawni – sprawni w pracy, rozpoczęliśmy cykl szkoleń na temat wyzwań stojących przed osobami niepełnosprawnymi na rynku pracy. Długofalowo celem programu jest zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnianych w CEMEX Polska.

 Zachęcanie kobiet do rozwoju kariery zawodowej
CEMEX oferuje świadczenia pracownicze wspierające godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym godzenia roli matki i pracownika. Aby matka mogła łączyć obowiązki macierzyńskie i zawodowe –potrzebuje większej elastyczności w czasie pracy, zwłaszcza gdy dziecko jest w okresie niemowlęcym i wczesnoszkolnym. Kobietom-matkom gwarantujemy m.in. dodatkowy urlop, elastyczny czas pracy, dostęp do platformy rozwojowej podczas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, a także w naszych niektórych lokalizacjach CEMEX pokój dla matki z dzieckiem.

 Zarządzanie wiekiem
INICJATYWY DLA PRACOWNIKÓW 50+

Powołaliśmy Klub 50+, skupiający pracowników CEMEX, którzy ukończyli 50 lat. Oficjalne otwarcie odbyło się w czasie warsztatów zatytułowanych „Nowy początek”.
Warsztat poprowadzili zewnętrzni konsultanci ds. rozwoju. Wzięło w nich udział blisko 60 pracowników.
W najbliższym czasie planujemy uruchomienie e-szkoleń dedykowanych osobom 50+ i ich przełożonym, a także kolejne spotkania w klubowym gronie, warsztaty i konkursy. Członków społeczności klubowej zachęcamy też do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w organizacji oraz pełnienia roli mentora.
INICJATYWY DLA PRACOWNIKÓW 30-

Professionals In Development (PiD) to nasz firmowy program stażowy, który realizujemy od ponad ośmiu lat. W tym roku planujemy kilka ważnych zmian w formule programu. Pilotaż PiD w nowej odsłonie odbywa się w Zespole Jakości i Technologii Betonu, który od lat jest naszą firmową kuźnią przyszłych technologów.
PiD w nowej formule będzie składać się z 3 etapów. Każdy z etapów będzie kończył się formalną oceną stażysty. Nad prawidłowym przebiegiem stażu będą czuwać opiekunowie stażu – kierownicy lub doświadczeni technologowie betonu.
 

Filmy

Poznaj CEMEX i dołącz do naszego zespołu

Poznaj CEMEX i dołącz do naszego zespołu  Zobacz

CEMEX Global - Our history, our present

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

The world is changing

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved