Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój

Raport zrównoważonego rozwoju 2013-2014 CEMEX Polska


Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014 sporządziliśmy zgodnie z metodologią międzynarodowych wytycznych raportowania Global Reporting Initiative (GRI), po raz pierwszy w najnowszej wersji G4, zgodnie z opcją aplikacji CORE, wraz z ujęciem wskaźników zalecanych suplementem sektorowym dla przedsiębiorstw wydobywczych.
To już trzeci Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska. Poprzednie ukazały się w latach 2011 i 2013. Przygotowując najnowszą edycję, wielokrotnie konsultowaliśmy się w sprawie trafności i istotności przedstawianych informacji. O naszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju mamy okazję rozmawiać z interesariuszami nie tylko przy okazji przygotowania Raportu, jednak wnioski z tych dyskusji zostały również włączone do niniejszej publikacji.
Nieoceniony wkład w przygotowanie Raportu za lata 2013-2014 stanowiła praca dedykowana raportowaniu blisko 50 naszych pracowników - kadry zarządzającej, menedżerów i specjalistów wszystkich kluczowych obszarów funkcjonowania firmy oraz ponad 70 naszych interesariuszy uczestniczących w spotkaniach dialogowych w cementowniach w Chełmie i Rudnikach. Sądzimy, że wszystkie zebrane opinie i spostrzeżenia pomogły nam w opracowaniu interesującego podsumowania dwóch lat naszej działalności.
Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014 został pozytywnie zweryfikowany przez zewnętrznego audytora oraz przez Global Reporting Initiative.


Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved