Nasze kruszywa

Nasze Kruszywa

Kruszywa produkowane i sprzedawane w zakładach należących do CEMEX Polska spełniają wszelkie wymogi norm branżowych, polskich oraz europejskich.

Nasze kopalnie pozostają pod stałą kontrolą laboratoriów CEMEX Polska oraz placówek naukowo-badawczych: AGH, TPA, BARG, Ferrocarbo, Politechnika Świętokrzyska. Posiadamy wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony certyfikatem Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, wszystkie nasze produkty posiadają znakowanie CE.

Kopalnie kruszyw CEMEX Polska oferują kruszywa naturalne - piaski, żwiry oraz kruszywa łamane - dolomity.

Żwiry i piaski CEMEX

Kruszywa budowlane

Kruszywa CEMEX, dzięki swoim właściwościom i zapewnieniu odpowiedniej technologii przeróbki, znajdują wszelkie zastosowanie w budownictwie. więcej

Kruszywa drogowe CEMEX

Kruszywa drogowe

W naszej ofercie znajdują się zarówno kruszywa naturalne tak zwane żwirowe jak również kruszywa łamane powstające na drodze mechanicznego rozdrabniania skał. więcej

Kruszywa filtracyjne

Do warstw drenażowych i filtracyjnych proponujemy głównie kruszywa otoczakowe, które poprzez kształt są w stanie odprowadzić wodę do gruntu zapewniając odpowiedni poziom filtracji.więcej

Kruszywa na dachy odwrócone

Kruszywa na dachy odwrócone

CEMEX Polska posiada w swojej ofercie żwiry do zastosowań specjalnych takich jak: dachy odwrócone inaczej nazywane „zielonymi dachami”.więcej

Kruszywa ogrodowe

Kruszywa ogrodowe

CEMEX Polska oferuje swoim Klientom szeroki asortyment kruszyw ogrodowych i dekoracyjnych.więcej

Wapno nawozowe

Wapno nawozowe

FlorMex to wapno nawozowe charakteryzujące się wysoką zawartością magnezu – CaO+MgO min. 45%. Ponadto FlorMex dostarcza glebie inne cenne składniki takie jak cynk, żelazo, miedź, mangan czy chrom.więcej

Kamień hydrotechniczny

Kamień hydrotechniczny CEMEX znajduje szeroki wachlarz zastosowań w budownictwie, inżynierii wodnej oraz lądowej. W naszej ofercie posiadamy kamień hydrotechniczny produkowany ze skał granitowych, dolomitowych oraz otoczaków żwirowych.więcej

Pozostałe

Kruszywa, żwiry i piasek CEMEX w swym szerokim spektrum zastosowań obejmuje takie gałęzie produkcji jak: ceramika, zaprawy, silikaty, dachówki itp. więcej
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved