Informacje prasowe

Informacje prasowe

Nowy produkt w ofercie CEMEX – Wapno hydratyzowane białe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w maju 2017r. Cemex wdraża nowy produkt w biznesie chemii budowlanej – „Wapno hydratyzowane białe”. Produkt ten stanowi uzupełnienie oferty cementów workowanych Cemex, stosowanych często wraz z wapnem hydratyzowanym, do wytwarzania tradycyjnych zapraw murarskich i tynkarskich, przygotowywanych na budowie.

Wapno hydratyzowane CX-Z100Zaletą produktu jest jego bardzo duże rozdrobnienie, stałość objętości, wysoka białość i wysoka powierzchnia właściwa, co wpływa na bardzo dobrą wydajność, plastyczność i urabialność przygotowywanych z niego zapraw murarskich i tynkarskich. Produkt ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być stosowany do:
  • zaprawy murarskie cementowo-wapienne i wapienne, przygotowywane na placu budowy,
  • tradycyjne tynki cementowo-wapienne i wapienne, aplikowane ręcznie lub maszynowo,
  • tynki renowacyjne oraz gładzie, szlichty i farby wapienne,
  • mieszanki do stabilizacji i wzmocnienia struktury gruntów, jako podłoża budowlanego,
  • oczyszczanie ze związków siarki i azotu oraz immobilizacja innych zanieczyszczeń gazów odlotowych (spalin) powstających ze spalania węgla w elektrowniach,
  • w rolnictwie – jako nawóz oraz do zobojętniania kwaśnej gleby,
  • do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej.
Produkt spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 459-1 dla wapna CL 90-S.

Produkt został ujęty w grupie „Zapraw murarskich” i oznaczony symbolem CX-Z100.

Liczymy, że znajdzie on duże uznanie u naszych klientów, wpisując się dobrze w naszą strategię oferowania klientom produktów, systemów i usług na każdym etapie prowadzenia prac budowlanych.
 

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved