Informacje Prasowe

Informacje Prasowe

Najlepszy raport społeczny w Polsce – Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska został uznany przez Jury konkursu Raporty Społeczne oraz środowisko dziennikarskie za najlepiej sporządzony raport w 2013 roku otrzymując Nagrodę główną i Nagrodę dziennikarzy. Raport CEMEX został wybrany z pośród 32 raportów zgłoszonych do VII edycji konkursu. Po raz pierwszy zarówno Jury konkursu głównego jak i Jury dziennikarskie zgodnie uznało Raport społeczny tej samej firmy jako najlepszy.

Nagroda Najlepszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Jury konkursu głównego VII edycji doceniło Raport CEMEX Polska za przedstawienie informacji w kompleksowy sposób, umożliwiając czytelnikowi wyrobienie sobie całościowego obrazu działalności organizacji i jej skutków oraz wiarygodność prezentowanych danych, opis funkcjonujących struktur, procesów i mechanizmów kontroli umożliwiających prawidłowe przedstawienie informacji o skutkach działań firmy. W skład Jury konkursu głównego wchodzą przedstawiciele biznesu, stowarzyszeń pracodawców, organizacji pozarządowych i ministerstw.

Jury dziennikarskie przyznając nagrodę doceniło nasz Raport za zwięzłą strukturę i wyważenie kwestii, podkreślając aspekty komunikacyjne obejmujące takie obszary jak: przejrzysta struktura raportu i łatwość poruszania się po raporcie, jasność przekazu, zwięzłość, dostępność dla czytelników, wygląd raportu, sposoby prezentacji danych i innowacyjność podejścia oraz efektywność ekologiczna w produkcji raportu. W skład Jury dziennikarzy wchodzą przedstawiciele największych polskich dzienników, portali internetowych i radia.

Jest to drugi wydany przez CEMEX Polska raport i drugi nagrodzony – Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2010 otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Gospodarki w V edycji konkursu Raportu Społeczne. „Tegoroczna podwójna nagroda jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ w tworzenie Raportu zaangażowaliśmy naszych interesariuszy: pracowników, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i klientów. To także ogromne zobowiązanie na przyszłość i motywacja do dalszej inwestycji w działania CSR. Przygotowanie publikacji dało nam okazję do podsumowania naszych działań w ostatnich latach. W poprzednim Raporcie zobowiązaliśmy się do szeregu działań, które w latach 2011-2012 konsekwentnie realizowaliśmy, i które opisujemy w aktualnym Raporcie. Jednocześnie ustanowiliśmy zobowiązania na kolejne lata naszej działalności. Praca nad raportem była dla nas pozytywnym doświadczeniem, dzięki któremu mogliśmy się wiele nauczyć” – mówi Izabella Rokicka – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu CEMEX Polska.

W imieniu firmy nagrody odebrał Przemysław Oczyp – Koordynator Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Integralną częścią strategii biznesowej CEMEX Polska jest strategia zrównoważonego rozwoju. Realizując cele gospodarcze CEMEX Polska pamięta, że rozwojowi ekonomicznemu musi towarzyszyć dbałość o środowisko naturalne oraz o pracowników i społeczności w których działa. W swojej działalności firma poświęca dużo uwagi zarządzaniu wpływem na otoczenie, między innymi na ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz na wspieraniu inicjatyw proekologicznych i prospołecznych.

CEMEX Polska jako jedyna firma z branży budownictwo i nieruchomości zdecydował się na wydanie i zgłoszenie raportu zrównoważonego rozwoju do konkursu Raporty Społeczne 2013. Firma jest otwarta na stały dialog dlatego na początku 2013 roku przeprowadziła sesje dialogu z interesariuszami według międzynarodowego standardu AA 1000 SES. Na podstawie uzyskanych informacji i z uwzględnieniem wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) został opracowany Raport zrównoważonego rozwoju obejmujący lata 2011 i 2012. CEMEX Polska publikuje Raport zrównoważonego rozwoju co dwa lata, porusza w nich tak istotne kwestie jak dbałość o środowisko naturalne, troska o rozwój i bezpieczeństwo pracowników oraz działalność prospołeczna firmy. Przedstawione informacje oparte zostały o zasady kompletności i istotności dla interesariuszy, a także o zasadę wywarzenia, co oznacza, że opisane zostały pozytywne jak i negatywne informacje na temat problemów i wyzwań z jakimi się zetknęła firma CEMEX Polska w ostatnich dwóch latach. Raport został pozytywnie zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego zewnętrznie audytu, podkreślając tym rzetelność przedstawionych danych.

###

CEMEX to prężnie rozwijająca się firma o światowym zasięgu, działająca w branży budowlanej. Swoim klientom i społecznościom lokalnym w ponad 50 krajach na całym świecie zapewnia najwyższej jakości usługi oraz materiały budowlane, takie jak cement, beton towarowy oraz kruszywa. Na polskim rynku obecna jest od 2005 roku. Firma stale doskonali procesy produkcji, wprowadza innowacyjne rozwiązania budowlane i promuje zrównoważoną przyszłość. W tym roku firma wydała drugi Raport zrównoważonego rozwoju. Więcej o firmie CEMEX Polska na stronie: www.cemex.pl

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska za lata 2011-2012 dostępny jest na stronie: www.cemex.pl


W skład Jury konkursu Raporty Społeczne wchodzą: Mirella Panek-Owsiańska – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krzysztof Więckiewicz - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Dominika Wierzbowska - Ministerstwo Gospodarki, Zbigniew Gajewski - Konfederacja Lewiatan, Katarzyna Rózicka - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Onikki-Górki - Business Centre Club, prof. Witold Orłowski - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, dr Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. UEK, dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Piotr Rogala -Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Tomasz Wiśniewski - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Kamil Pluskwa-Dąbrowski - Federacja Konsumentów, Sławomir Brzózek - Fundacja Nasza Ziemia, Paweł Prochenko - Fundacja Komunikacji Społecznej

W skład Jury Dziennikarzy wchodzą: Maciej Danielewicz - Polska Agencja Prasowa, Zbigniew Grzegorzewski - Grupa Onet.pl, Biznes.pl, Piotr Mazurkiewicz – Rzeczpospolita, Krzysztof Polak - Dziennik Gazeta Prawna, Katarzyna Zachariasz - Gazeta Wyborcza i Wyborcza.biz, Karolina Zbytniewska - Euractiv.pl, Katarzyna Bachnik – Harvard Business Review Polska, Wiktor Legowicz - Program III Polskiego Radia, Paweł Oksanowicz - Radio Pin
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved