Informacje Prasowe

Informacje Prasowe

Drogi betonowe – nawierzchnie na pokolenia

Brak kolein i deformacji, odporność na zmienne czynniki atmosferyczne, odporność na bardzo wysokie obciążenia osi i trwałość minimum 30 lat, to główne zalety dróg betonowych.

Wiemy jak wyglądają polskie drogi lokalne. Często wymagają one pierwszych napraw już po 6-8 latach, gdyż powstałe odkształcenia i dziury w nawierzchni asfaltowej powodują większą wypadkowość. Hamulcem w budowie nowych dróg asfaltowych przez gminy jest dodatkowo duży wzrost cen asfaltu, spowodowany kosztem ropy i wahaniami kursu walutowego. Wszystkie te czynniki przemawiają za zmianą nastawienia do sposobu budowy dróg w naszym kraju.

Dla porównania żywotność drogi betonowej sięga 30-40, a często nawet 80 lat, z czego przez pierwsze 15 lat nie wymaga zabiegów remontowych. Drogi betonowe charakteryzują się dużą odpornością na zmienne czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury, a brak kolein zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt budowy jest porównywalny lub niższy w porównaniu do kosztu budowy jezdni asfaltowej. Koszt budowy drogi betonowej jest także mniej narażony na zmienność cen z uwagi na dostęp do lokalnych surowców.

Bezpieczeństwo jazdy oraz oszczędność zużycia paliwa oraz energii

Główne przewagi nawierzchni betonowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu to jasna, dobrze widoczna powierzchnia, zapewniająca lepsza widoczność, szczególnie w nocy spowodowane lepszym odbiciem światła, znacznie krótsza droga hamowania oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy ze względu na brak kolein.

Różnica w zużyciu paliwa potrzebnego na pokonanie identycznej długości odcinka nawierzchni betonowej i asfaltowej spowodowana jest różnicą w sztywności obu rodzajów nawierzchni. Oszczędność w zużyciu paliwa dla pojazdów ciężkich wynika z korzystniejszego rozkładu ciężaru samochodów ciężarowych na nawierzchniach betonowych niż ma to miejsce na nawierzchni asfaltowej. Badania przeprowadzone m.in. przez kanadyjski National Research Council, na bazie różnych nawierzchni dróg i różnych rodzajów pojazdów o różnych porach roku wykazały, że zużycie paliwa na drodze betonowej było niższe niż na drodze bitumicznej o średnio 2,35%.
Jasne nawierzchnie betonowe odbijają do 50 procent światła więcej niż asfalt. Niskie albedo, charakterystyczne dla asfaltu, odpowiada za znacznie większą absorpcję ciepła i przyczynia się do ponadnormatywnego zwiększenia temperatury w miastach i prowadzi np. do zwiększonego zużycia energii przez systemy klimatyzacji. Beton zaś działa odwrotnie i dlatego jest preferowany przez wiele społeczności lokalnych.

W trosce o środowisko naturalne

Beton jest materiałem budowlanym o dużym potencjale recyklingowym. Gruz betonowy jest cennym surowcem budowlanym, pozwala on na ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów, ominięcie kosztów związanych z jego transportem i składowaniem a kruszywo z betonu stosowane jest również do rekultywacji zdegradowanych terenów, tworzenie warstwy ochronnej w składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych oraz budowy wałów przeciwpowodziowych.

Dwie metody technologii nawierzchni betonowej

Wyróżniamy dwie metody technologii nawierzchni betonowej: lany i wałowany. Beton lany charakteryzuje się długą historią niezawodności i stosowania na drogach od ponad 100 lat, brakiem ograniczeń co do kategorii ruchu oraz nieco dłuższym procesem budowy i 10-dniowym terminem utrwalania przed udostępnieniem do ruchu. Beton wałowany, bardzo popularny m.in. w Stanach Zjednoczonych, to technologia sprawdzona od lat siedemdziesiątych XX wieku, przede wszystkim na drogach lokalnych. Niższy koszt i szybszy proces budowy dzięki zastosowaniu rozściełaczy asfaltowych, dostępnych w każdej części naszego kraju oraz możliwość oddania drogi do ruchu już po dwóch dniach, sprawdza się wszędzie tam gdzie liczy się trwałość konstrukcji i szybki czas budowy. Do głównych zalet tej metody należy ogromny przyrost wczesnej wytrzymałości betonu, co przekłada się na zdolność przenoszenia większego ładunku od razu po ułożeniu nawierzchni oraz bardzo łatwe wbudowanie materiału, przy użyciu rozściełacza asfaltowego, z szybkością od 60 do 120 metrów drogi na godzinę.

CEMEX Polska dostawcą betonu towarowego

CEMEX Polska, działający w branży budowlanej od 2005 roku dostarcza usługi oraz materiały budowlane. Firma stale doskonali procesy produkcji, wprowadza innowacyjne rozwiązania budowlane i promuje nowe technologie wykorzystywane przy budowie dróg. 23 kwietnia tego roku, w gminie Zaklików w województwie podkarpackim miał miejsce pilotażowy projekt budowy drogi w technologii betonu wałowanego (RCC) , na którą beton dostarczała firma CEMEX Polska. Była to pierwsza tego typu inwestycja w regionie i jedna z niewielu powstałych dotychczas w Polsce. Budowa drogi dojazdowej do szkoły na ul. Sportowej o długości 70 metrów została przeprowadzona na zlecenie samorządu gminy Zaklików. Budowa drogi trwała 3 godziny.

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved