Nasza odpowiedzialność wobec rynku

Nasza odpowiedzialność wobec rynku

Nasza odpowiedzialność wobec rynku


Pomagamy naszym klientom odnieść sukces

Nasi klienci codziennie stają przed ważnymi wyzwaniami - pomagamy im odnieść sukces poprzez dostarczanie produktów wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązania oraz doskonałą obsługę klienta.
Staramy się tworzyć dla nich wartość, koncentrując się na kompleksowych rozwiązaniach budowlanych, a nie na oddzielnych produktach. Inwestujemy czas w budowę relacji, słuchając uważnie, aby móc dobrze zrozumieć potrzeby naszych klientów, a następnie zapewnić lepsze materiały budowlane i innowacyjne rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Budowanie inteligencji cenowej

strategia cenowa CEMEXW drugiej połowie 2012 roku rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią inteligencji cenowej, którą nazwaliśmy „wartość ponad ilość”. Jest to długofalowy proces, który zmienia nasze całkowite podejście nie tylko w biznesie cementowym, ale również w pionach betonu towarowego oraz kruszyw. Chcemy przede wszystkim odejść od myślenia, że ilość jest najważniejsza, a skupić się na wartości produktów, ale także na korzyściach dla naszych klientów, które mogą płynąć z naszej oferty logistycznej, serwisowej czy doradztwa technologicznego. Szanujemy naszych klientów, dlatego chcemy zaproponować im zrównoważoną i transparentną ofertę dobrych jakościowo produktów, wraz z przejrzystymi kosztami, za które faktycznie płacą. Dlatego na fakturach za cement, beton i kruszywa będziemy umieszczali informację o poszczególnych kosztach, które są niezależne od nas jak np. koszt energii elektrycznej w produkcji cementu. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu podejściu zyskamy nie tylko my, ale również nasi klienci.

Relacje z Klientami

Relacje z klientami

CEMEX dąży do tego, aby być dla klientów najlepszym z możliwych dostawców. Wszystkie transakcje są przeprowadzane w sposób uczciwy i profesjonalny, a nasze najwyższej jakości usługi i produkty są dostarczane w uzgodnionych terminach i miejscach. Działamy w sposób innowacyjny i proaktywny, przekraczając oczekiwania naszych klientów i przewidując ich potrzeby w celu nawiązania długotrwałych relacji przynoszących obopólne korzyści.

Wybór rynku

Nie stosujemy praktyk dyskryminujących wobec klientów ani rynków. Sprzeczna z prawem dyskryminacja stanowi naruszenie naszego Kodeksu Etyki i międzynarodowych przepisów dotyczących konkurencji i nie jest tolerowana w naszej firmie.

Zachęcamy klientów do przestrzegania standardów naszego Kodeksu Etyki. Potwierdzenie zaangażowania naszego partnera handlowego w nielegalne lub nieetyczne działania może doprowadzić do zerwania relacji biznesowych. Nasze wartości korporacyjne wymagają od nas, abyśmy traktowali naszych klientów uczciwie i profesjonalnie oraz zawsze unikali wszelkich przejawów arogancji. Aby budować i utrzymywać relacje z klientami oparte na zaufaniu i wiarygodności, podejmujemy tylko takie zobowiązania, które są współmierne do naszych możliwości.

Promocje i prezentacje handlowe
Nasze prezentacje handlowe i materiały promocyjne nie zawierają nieprawdziwych stwierdzeń na temat jakości, dostępności produktów, terminów dostaw ani warunków płatności. Produkty i usługi oferujemy w sposób uczciwy i odpowiadający dokładnie ich specyfikacjom. Stosowanie nieuczciwych praktyk jest naruszeniem naszego Kodeksu i naszych wartości korporacyjnych i nie jest przez nas tolerowane.

Relacje z Dostawcami

Relacje z dostawcamiRelacje z dostawcami oparte na zaufaniu i wzajemnych korzyściach są podstawą sukcesu CEMEX. W relacjach z naszymi dostawcami zawsze kierujemy się szczerością, szacunkiem i uczciwością, oferując równe szanse wszystkim zainteresowanym stronom.

Równość i uczciwość w relacjach z dostawcami
Zapewniamy dostawcom równe szanse stawania do przetargów i zdobywania kontraktów. Ponadto, procedury zamówień zawsze prowadzimy z zachowaniem spójności, szacunku i poufności. We wszystkich przypadkach ocenę ofert przy wyborze dostawców opieramy na ustalonych kryteriach.
Promujemy wśród naszych dostawców stosowanie standardów określonych w naszym Kodeksie Etyki. Potwierdzenie zaangażowania naszego dostawcy w nielegalne lub nieetyczne działania może spowodować zerwanie relacji.

Respektowanie umów i własności, przestrzeganie uregulowań prawnych
Respektujemy wszystkie nasze umowy i przyjęte zobowiązania, w tym prawa autorskie, licencje i inne zastrzeżone prawa. W związku z tym, prowadzimy interesy wyłącznie z tymi wykonawcami lub dostawcami, którzy posiadają kwalifikacje do użytkowania, przekazywania lub sprzedawania produktów i/lub usług podlegających wypłacie honorariów autorskich i innych zobowiązań. W rezultacie wymagamy, aby wykonawcy i dostawcy udowodnili autentyczność i legalność swoich produktów i usług. CEMEX nie będzie podejmować współpracy z wykonawcami i dostawcami, którzy nie są w stanie okazać takich dowodów.

Filmy

Czym sa paliwa alternatywne

Czym są paliwa alternatywne?  Zobacz

Zrównowazony Rozwój w CEMEX

Zrównoważony Rozwój w CEMEX  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved