Nasz wpływ na środowisko naturalne
Nasz wpływ na środowisko

Nasz wpływ na środowisko naturalne

Przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, doskonalimy system zarządzania środowiskowego oraz przestrzegamy wymagania prawne ochrony środowiska, ograniczamy emisję zanieczyszczeń, rekultywujemy tereny poeksploatacyjne i racjonalnie gospodarujemy zasobami naturalnymi.

zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie wpływem na środowisko

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju i założenia wewnętrznej polityki środowiskowej, eliminujemy, ograniczamy oraz kompensujemy zidentyfikowane oddziaływania, aby maksymalnie zmniejszyć uciążliwość zakładów CEMEX dla lokalnej społeczności. więcej

paliwa alternatywne

Paliwa alternatywne

Spalanie odpadów w postaci paliw alternatywnych w temperaturze dochodzącej do 2000 °C w piecach cementowych są jednym z najbezpieczniejszych i jednym z najbardziej ekologicznych sposobów ich utylizacji. więcej

bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Ochrona różnorodności biologicznej jest ważnym elementem systemu zarządzania CEMEX. Podejmujemy szereg inicjatyw, aktywnie współpracując z organizacjami środowiskowymi oraz placówkami naukowymi w zakresie ochrony przyrody. W naszych działaniach staramy się łączyć korzyści dla środowiska z korzyściami dla lokalnej społeczności. więcej

budowanie świadomości ekologicznej

Budowanie świadomości ekologicznej

Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz ich angażowanie w inicjatywy na rzecz środowiska jest jednym z kluczowych elementów naszej polityki środowiskowej. więcej
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved