Nasi Sąsiedzi
Nasi Sąsiedzi

Nasi Sąsiedzi

Rozumiemy, że budowanie długoterminowej wartości musi uwzględniać, oprócz priorytetów biznesowych, także trwałe i szczere relacje z otoczeniem. Dlatego prowadzimy dialog z naszymi interesariuszami, zgodnie z międzynarodowym standardem AA 1000 SES, dążąc do poznania oczekiwań i potrzeb oraz lepszego zrozumienia i budowania wzajemnego zaufania.

Angażujemy się lokalnie

 

Prowadząc działalność produkcyjną i wydobywczą w ponad 50 zakładach w całej Polsce mamy świadomość wpływu, jaki wywieramy na środowisko naturalne i lokalnych mieszkańców, będących naszymi bezpośrednimi sąsiadami. Dbamy i w sposób systematyczny zarządzamy naszymi relacjami z lokalną społecznością od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji na danym terenie, w czasie działalności zakładów oraz podczas podejmowania decyzji o zakończeniu działalności na danym terenie.

Przed rozpoczęciem działalności spotykamy się z lokalnymi władzami, przygotowujemy analizę ryzyka, opracowujemy analizy oddziaływania środowiskowego oraz sprawdzamy możliwości zatrudnienia pracowników z pobliskich miejscowości. Naszą dobrą praktyką jest informowanie o działalności Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, która może przyczynić się do aktywizacji mieszkańców poprzez wzięcie udziału w konkursach grantowych Fundacji, jeszcze przed rozpoczęciem działalności na danym terenie.

Podczas prowadzenia działalności systematycznie prowadzimy dialog ze społecznością. Jeżeli w naszych relacjach pojawiają się kwestie sporne, spotykamy się z lokalnymi władzami oraz organizacjami pozarządowymi w celu wzajemnego zrozumienia potrzeb i możliwości obydwu stron. Gdy działanie naszych zakładów staje się uciążliwe dla mieszkańców nawet mimo spełniania standardów produkcyjnych i obowiązujących przepisów, staramy się ograniczać negatywny wpływ na jakość życia społeczności lokalnych, prowadząc regularny dialog.

Na bieżąco monitorujemy i zarządzamy potencjalnymi ryzykami oraz współpracujemy z regionalnymi mediami. Inicjujemy działania na rzecz lokalnej społeczności zarówno przez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość jak i przez aktywizację pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami organizując zajęcia edukacyjne w naszych zakładach oraz ekologiczne pikniki. Współpracujemy również z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami stymulując w ten sposób rozwój lokalnej gospodarki.


dialog

Dialog z interesariuszami

W CEMEX Polska dbamy o utrzymywanie partnerskich relacji z naszymi interesariuszami, czyli osobami i grupami, które mają istotny wpływ na działalność firmy, oraz które pozostają pod znaczącym wpływem naszej działalności. więcej

 

Filmy

CEMEX Polska - Fundacja CEMEX Budujemy Przyszlosc

CEMEX Polska - Fundacja CEMEX Budujemy Przyszlosc  Zobacz

Zrównowazony Rozwój w CEMEX Polska

Zrównowazony Rozwój w CEMEX Polska  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved