Nasi Pracownicy

Nasi Pracownicy

Nasi Pracownicy


Pracownicy pełnią kluczową rolę w wypełnianiu misji naszej firmy. Działanie zgodnie z zasadami etyki, równość i różnorodność organizacji oraz rozwój talentów są naszym priorytetem.

Etyka organizacyjna

Nasz Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie obejmuje szeroki zakres praktyk i regulacji biznesowych i jest swoistym przewodnikiem dla naszych pracowników. Uzupełnia go Polityka Antykorupcyjna, globalne regulacje przeciwdziałające korupcji oraz lokalne procedury wewnętrzne, jak te dotyczące udzielania przez naszą firmę darowizn materiałowych. więcej

Równość i różnorodość

W lutym 2013 r. jako pierwsza firma budowlana zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Podpisanie Karty nieustannie mobilizuje nas do systematycznego zarządzania różnorodnością i wdrażania programów uwzględniających potrzeby różnych grup pracowników. więcej

Rozwój talentów

Rozwój kariery w naszej firmie to proces przebiegający w ramach partnerstwa pomiędzy pracownikiem, przełożonym i firmą. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za zarządzanie swoją karierą, a przełożeni wspierają członków swoich zespołów w rozwoju poprzez dialog i wykorzystanie dostępnych w firmie procesów i narzędzi rozwojowych. więcej

Filmy

Zrównowazony Rozwój w CEMEX

Zrównoważony Rozwój w CEMEX  Zobacz

Zrównowazony Rozwój w CEMEX Polska

Zrównoważony Rozwój w CEMEX Polska  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved