Kruszywa budowlane

Kruszywa budowlane

Kruszywa budowlane

Priorytetem firmy jest produkcja wyrobów z właściwą dbałością o ich jakość. Pracujemy nad zwiększaniem świadomości projakościowej naszych pracowników, a w ramach „Kampanii Jakościowej” organizujemy liczne szkolenia wewnętrzne. Wiemy, że każdy pracownik kreuje jakość, dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do ciągłego doskonalenia kadry na każdym szczeblu organizacyjnym.


System Zakładowej Kontroli Produkcji daje gwarancję utrzymania wysokiej jakości kruszyw jednocześnie spełniając ściśle wyspecyfikowane parametry norm polskich i europejskich min:
  • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
  • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową

Na życzenie klienta prowadzimy również badania w oparciu o normy PN:
  • PN-S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy stabilizowane mechanicznie
  • PN-B 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  • PN-B 86/06712 Kruszywa mineralne do betonu

  Zespół Żwirowni
Mirowo
83-209 Godziszewo
Zespół Żwirowni
Borowce
Rostki - Borowce
07-405 Troszyn
Zespół Żwirowni
Borzęcin
Borzęcin 308
32-825 Borzęcin
Piasek 0/2  X  X  X
Piasek 0/4    X  
Grys 4/8      
Grys 5/8  X    
Grys 2/16      
Grys 8/16  X    
Grys 16/22      
Grys 16/31,5      
Żwir 2/8  X  X  X
Żwir 8/16  X  X  X
Żwir 2/16  X  X  X
Żwir 16/32    X  
  Żwirownia Bierawa
ul. Leśna 18
47-240 Bierawa
Kopalnia Dolomitu
Jaroszowiec
32-312 Jaroszowiec
Piasek 0/2  X  
Piasek 0/4    
Grys 4/8    X
Grys 5/8    
Grys 2/16    X
Grys 8/16    X
Grys 16/22    X
Grys 16/31,5    X
Żwir 2/8  X  
Żwir 8/16  X  
Żwir 2/16    
Żwir 16/32    

Zastosowanie produktów CEMEX w budownictwie

Różnorodność kruszyw CEMEX pozwala na szerokie spektrum zastosowań m.in. do:

  Piaski Żwiry Kruszywa dolomitowe
Betony towarowe
Betony posadzkowe
Betony architektoniczne
Betony kontraktorowe
Betony mostowe

Betony nawierzchniowe
 
Betony hydrotechniczne
Betony samozagęszczalne
Betony chude
Podsypki cementowo - piaskowe
Prefabrykacja
Zaprawy  
Dachówki ceramiczne i cementowe  
Materiały autoklawizowane    

Oferta wg zastosowań w poszczególnych segmentach:

  budownictwo drogownictwo rolnictwo odwrócone dachy architektura krajobrazu hydrotechnika
Piasek dolomitowy X X     X  
Grys dolomitowy X X     X  
Żwiry do betonu X     X    
Piasek naturalny X X   X X  
Piasek granitowy* X X     X  
Grys granitowy* X X     X  
Grys melafirowy* X X     X  
Grys sjenitowy* X X     X  
Kruszywa do mieszanek
stabilizowanych mechanicznie
oraz hydraulicznie
X X     X  
Tłuczeń dolomitowy   X     X X
Kamień hydrotechniczny
dolomitowy
  X     X X
Kamień hydrotechniczny
granitowy
  X     X X
Wapno nawozowe
zawierające magnez
    X      
*) kruszywo dostępne na zamówienie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pod numerem 693 210 114

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt.

Iwona Wagner-Gajewska
Menadżer Zespołu Jakości i Doradztwa Technicznego Kruszyw
Pełnomocnik ds. ZKP
Telefon komórkowy: +48 601695467
Adres: CEMEX Polska Sp. z o.o. ul. Zawiła 59B, 30-390 Kraków
E-mail: iwona.wagner@cemex.com

Monika Rewera
Koordynator Jakości i Technologii Kruszyw Region Południowy
Telefon komórkowy: +48 609730898
E-mail: monika.rewera@cemex.com

Tomasz Kołodziejczak
Koordynator Jakości i Technologii Kruszyw – Region Północny
Telefon komórkowy: +48 661490202
E-mail: tomasz.kolodziejczak@cemex.com

Anna Woszczek
Specjalista ds. Jakości i Doradztwa Technicznego Kruszyw
Telefon komórkowy: +48 665102033
E-mail: anna.woszczek@cemex.com

Bartłomiej Gądek
Lider Centralnego Laboratorium Kruszyw w Jaroszowcu
Telefon komórkowy: +48 695361150
E-mail: bartlomiej.gadek@cemex.com
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved