Informacje Prasowe

Informacje Prasowe

Informacje Prasowe


  • CEMEX przekazał Fundacji Gajusz beton na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci przewlekle chorych.
  • W tegorocznej edycji konkursu miesięcznika Builder CEMEX Polska otrzymał aż cztery wyróżnienia w kategorii najlepsze produkty budowlane.
  • CEMEX Polska uruchomił program edukacyjny dla młodzieży z Chełma.
  • Jesienią w całej Polsce wolontariusze CEMEX realizują projekty proekologiczne i prospołeczne. Dzięki swojemu zaangażowaniu dbają o walory przyrodnicze, propagują sport wśród najmłodszych oraz działają na rzecz osób ubogich i bezdomnych.
  • Z okazji Mikołajek przedstawiciele CEMEX Polska przybyli do Domu Dziecka w Chorzenicach k. Rudnik w roli Świętego Mikołaja i podarowali jego wychowankom dwa nowe energooszczędne sprzęty: pralkę oraz zmywarkę. Nowy sprzęt AGD został zakupiony ze środków uzyskanych w wyniku wrześniowej zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych w centrali CEMEX Polska w Warszawie, a także zakładach w Rudnikach, Chełmie, Jaroszowcu i Borzęcinie.
  • W dniu dzisiejszym CEMEX Polska uczci dzień pracowników górnictwa podczas oficjalnej akademii z udziałem pracowników zakładów oraz władz Chełma.
  • CEMEX Polska zdobył tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2012. Uzyskany tytuł potwierdza dobrowolne uwzględnienie w strategii firmy zasad ochrony środowiska oraz budowania pozytywnych relacji pomiędzy organizacją a jej interesariuszami: klientami, pracownikami i społecznością lokalną. Zwraca też uwagę na uwrażliwienie wyróżnionej firmy na potrzeby otoczenia, wśród którego działa. Konkurs ma na celu promocję wśród firm i instytucji zasad odpowiedzialnego biznesu.
  • CEMEX Polska zdobył I miejsce w kategorii Producenci Materiałów Budowlanych w VI edycji konkursu Orły Polskiego Budownictwa.
  • CEMEX Polska zdobył I miejsce w kategorii Producenci Materiałów Budowlanych w VI edycji konkursu Orły Polskiego Budownictwa.
  • Ogólnopolski Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2012 wyłonił liderów w zakresie realizacji założeń CSR (Corporate Social Responsibility).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Raporty

Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2015-2016
Raport Zrównoważonego
Rozwoju 2015-2016
CEMEX Polska
Czytaj więcej
 

Filmy

CEMEX Global - Our history, our present

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.  Zobacz

The world is changing

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved