Informacje Prasowe

Informacje Prasowe

Informacje Prasowe


  • CEMEX Polska zdobył tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2012. Uzyskany tytuł potwierdza dobrowolne uwzględnienie w strategii firmy zasad ochrony środowiska oraz budowania pozytywnych relacji pomiędzy organizacją a jej interesariuszami: klientami, pracownikami i społecznością lokalną. Zwraca też uwagę na uwrażliwienie wyróżnionej firmy na potrzeby otoczenia, wśród którego działa. Konkurs ma na celu promocję wśród firm i instytucji zasad odpowiedzialnego biznesu.
  • Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego konkursu CEMEX Building Award na najlepsze budynki z betonu zrealizowane na świecie w ostatnim roku. W tegorocznej edycji konkursu, drugą nagrodę w kategorii budynków publicznych i przemysłowych otrzymał stadion PGE Arena.
  • CEMEX Polska zajął I miejsce w konkursie na szczeblu krajowym za silne przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aktywne zaangażowanie pracowników w kwestie związane z BHP.
  • Edukacja o procesach e-biznesowych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska to główny cel akcji ”Love LAS”. Budowanie relacji i wspólne działanie kilku grup interesariuszy: Klientów, pracowników CEMEX, wolontariuszy oraz pracowników nadleśnictwa to dodatkowa wartość tej akcji, w której brało udział łącznie 150 uczestników.
  • CEMEX Polska w swojej ofercie ma wiele produktów specjalistycznych, a jako jeden z nich PROMPTIS® beton o wysokiej wczesnej wytrzymałości na ściskanie. Rozwinięta sieć wytwórni zarówno stacjonarnych jak i mobilnych pozwala firmie na szybką reakcję na potrzeby klientów oraz nieprzerwane dostawy w długim okresie czasu.
  • Budownictwo infrastrukturalne przeżywało w ostatnim okresie rozkwit. Szansę na rozwój w obecnym okresie mają inwestycje w branży energetycznej i hydrotechnicznej. W odpowiedzi na te potrzeby rynkowe w ofercie CEMEX Polska znajduje się cement specjalistyczny – HSR Masyw.
  • Budowanie szybkie i oszczędne to przyszłość nowoczesnego budownictwa. W ofercie CEMEX Polska pojawiły się kolejne nowatorskie produkty.
  • Pracownicy CEMEX Polska angażują się w życie i pomoc społecznościom lokalnym i już po raz trzeci realizują projekty w ramach wolontariatu biznesowego. Tym razem propagowali żeglarstwo wśród wychowanków giżyckiego Domu Dziecka.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Raporty

Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2015-2016
Raport Zrównoważonego
Rozwoju 2015-2016
CEMEX Polska
Czytaj więcej
 

Filmy

CEMEX Global - Our history, our present

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.  Zobacz

The world is changing

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2017 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved