Średnie ceny oleju napędowego

Średnie ceny oleju napędowego

Średnie ceny oleju napędowego


2015

Średnie ceny netto oleju napędowego Ekodiesel (ON)

Miesiąc Średnia miesięczna cena hurtowa
oleju napędowego
31 Grudzień 2015 3,039 PLN/dm3

* Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel ustalana jest w oparciu o ceny publikowane w danym miesiącu przez PKN Orlen.
CEMEX Global - Our history, our present

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

The world is changing

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved