Cement w luzie

Cement w luzie

Produkty w luzie

Asortyment wyrobów CEMEX Polska obejmuje szeroką gamę cementów różnego przeznaczenia oraz mączkę wapienną.

cement biały

Cement BIAŁY

Cement portlandzki CEM I 52,5 R

Cement BIAŁY dzięki swoim właściwościom jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji elementów prefabrykowanych, gotowych mieszanek chemii budowlanej i wytwarzania mieszanek z przeznaczeniem na beton architektoniczny. więcej

cement specjalny hsr konstruktor

HSR KONSTRUKTOR

Cement specjalny CEM I 52,5 N SR 3/NA i SR 3
Cement specjalny CEM I 42,5 N SR 3/NA i SR 3

Cement specjalny, który z uwagi na swoje właściwości pozwala materiałowo uzyskać wysoką trwałość betonu użytego do wznoszenia wszelkich obiektów infrastrukturalnych oraz wieloletnią i bezpieczną ich eksploatację. więcej

cement CEM I 52,5 R

CEMextra

Cement portlandzki CEM I 52,5 R

Cement o wysokim stopniu rozdrobnienia i najwyższej wytrzymałości, przeznaczony głównie do produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. więcej

cement max prefa

MAX Prefa

Cement portlandzki CEM I 52,5 N NA
Cement portlandzki CEM I 52,5 N

Bardzo efektywny cement do produkcji prefabrykatów, gotowych mieszanek chemii budowlanej i betonu towarowego. więcej

cement max prefa

CEM I 42,5 R (NA)

Cement portlandzki CEM I 42,5 R NA
Cement portlandzki CEM I 42,5 R

Efektywne cementy zarówno do produkcji betonu towarowego jak i prefabrykatów oraz gotowych mieszanek chemii budowlanejwięcej

cement EKO Prefa

EKO Prefa

Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R

CEM II/A-V 42,5 R uniwersalny cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej, wysokim stopniu rozdrobnienia, przeznaczony zarówno do produkcji prefabrykatów jak również zapraw oraz betonu towarowego. więcej

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5 N

CEM II/B-S 42,5 N

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5 N

CEM II/B-S 42,5 N cement powszechnego użytku o wysokim stopniu rozdrobnienia, jasnej barwie i umiarkowanej wytrzymałości wczesnej przeznaczony zwłaszcza do wytwarzania betonu towarowego oraz betonów o specjalnym przeznaczeniu. więcej

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

CEM II/B-V 32,5 R

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

Cement powszechnego użytku o wysokim stopniu rozdrobnienia, ciemnej barwie i umiarkowanej wytrzymałości wczesnej przeznaczony zwłaszcza do betonu towarowego, podbudów i stabilizacji w budownictwie komunikacyjnym oraz drobnowymiarowych prefabrykatów. więcej

cement specjalny hsr masyw

HSR MASYW

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA

HSR MASYW - cement o wyjątkowych właściwościach, które pozwalają zaklasyfikować go jako cement specjalny. więcej

mączka wapienna

Mączka wapienna

Mączka wapienna produkowana w Cementowni Rudniki, to naturalny produkt powstający w wyniku przemiału i separacji powietrznej wapienia jurajskiego. więcej
Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved