Budujemy lepszą Przyszłość

Budujemy lepszą Przyszłość

Biznes dla edukacji – Budujemy lepszą przyszłość

W ramach inicjatywy Biznes dla edukacji realizujemy program edukacyjny Budujemy lepszą przyszłość. Powstał on z myślą o studentach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą budowlaną.

Budujemy lepszą Przyszłość

Razem z naszymi partnerami - firmami MJM z Chełma oraz Remur z Rudnik, nawiązaliśmy bliską współpracę z wybranymi uczelniami i szkołami technicznymi. Chcemy pomagać studentom i uczniom tych placówek w przygotowaniu się do podjęcia pierwszej pracy i w planowaniu kariery.

Budujemy lepszą przyszłość to dwuletni program, współfinansowany ze środków unijnych przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK) i PARP.

Cele programu

Głównym celem programu jest wsparcie studentów i uczniów w przygotowaniu do podjęcia pierwszej pracy oraz do świadomego budowania swojej dalszej kariery zawodowej. Hasło budujemy lepszą przyszłość realizujemy m.in. poprzez:
  • transfer praktycznej wiedzy biznesowej pomiędzy specjalistami firm partnerskich a studentami,
  • wsparcie szkół i uczelni w przygotowaniu młodych osób do wejścia na rynek pracy – rozwijanie umiejętności ważnych z punktu widzenia biznesu,
  • budowanie otwartych relacji ze studentami poprzez angażowanie ich we współpracę z biznesem w ramach Programu Ambasadorskiego,
  • zachęcenie uczniów do kontynuowania nauki w kierunku technicznym oraz pokazanie perspektyw, jakie otwiera dyplom inżyniera,
  • ułatwienie uczniom i studentom dostępu do praktyk oraz uzyskania wsparcia merytorycznego w pisaniu prac dyplomowych,
  • umożliwienie najlepszym studentom i absolwentom udziału w prestiżowym programie stażowym,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firm partnerskich jako pracodawców przyjaznych społeczności lokalnej oraz wspierających proces edukacji.

Filmy

Poznaj CEMEX i dołącz do naszego zespołu

Poznaj CEMEX i dołącz do naszego zespołu  Zobacz

CEMEX Global - Our history, our present

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

The world is changing

Dowiedz się więcej o CEMEX  Zobacz

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved