2012

Informacje prasowe 2012

Informacje prasowe 2012


 • CEMEX Polska uruchomił program edukacyjny dla młodzieży z Chełma.
  Więcej
 • Jesienią w całej Polsce wolontariusze CEMEX realizują projekty proekologiczne i prospołeczne. Dzięki swojemu zaangażowaniu dbają o walory przyrodnicze, propagują sport wśród najmłodszych oraz działają na rzecz osób ubogich i bezdomnych.
  Więcej
 • Z okazji Mikołajek przedstawiciele CEMEX Polska przybyli do Domu Dziecka w Chorzenicach k. Rudnik w roli Świętego Mikołaja i podarowali jego wychowankom dwa nowe energooszczędne sprzęty: pralkę oraz zmywarkę. Nowy sprzęt AGD został zakupiony ze środków uzyskanych w wyniku wrześniowej zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych w centrali CEMEX Polska w Warszawie, a także zakładach w Rudnikach, Chełmie, Jaroszowcu i Borzęcinie.
  Więcej
 • W dniu dzisiejszym CEMEX Polska uczci dzień pracowników górnictwa podczas oficjalnej akademii z udziałem pracowników zakładów oraz władz Chełma.
  Więcej
 • Ogólnopolski Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2012 wyłonił liderów w zakresie realizacji założeń CSR (Corporate Social Responsibility).
  Więcej
 • CEMEX Polska zdobył I miejsce w kategorii Producenci Materiałów Budowlanych w VI edycji konkursu Orły Polskiego Budownictwa.
  Więcej
 • Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego konkursu CEMEX Building Award na najlepsze budynki z betonu zrealizowane na świecie w ostatnim roku. W tegorocznej edycji konkursu, drugą nagrodę w kategorii budynków publicznych i przemysłowych otrzymał stadion PGE Arena.
  Więcej
 • CEMEX Polska zajął I miejsce w konkursie na szczeblu krajowym za silne przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aktywne zaangażowanie pracowników w kwestie związane z BHP.
  Więcej
 • Edukacja o procesach e-biznesowych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska to główny cel akcji ”Love LAS”. Budowanie relacji i wspólne działanie kilku grup interesariuszy: Klientów, pracowników CEMEX, wolontariuszy oraz pracowników nadleśnictwa to dodatkowa wartość tej akcji, w której brało udział łącznie 150 uczestników.
  Więcej
1 | 2 | 3 | 4 |

Filmy

CEMEX Global - Our history, our present

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.  View

The world is changing

CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych.  View

Budujemy Przyszłość
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved